Číslicové systémy

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětČíslicové systémy (xCIS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ivan Krejčí, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Reprezentace čísel v číslicových systémech, číselné soustavy, kódování dat.
 • Logické systémy a funkce, logické členy. Booleova algebra, minimalizace.
 • Obvodová realizace logických členů.
 • Kombinační logické obvody. Dekodéry, multiplexery, demultiplexery, komparátory, obvody pro aritmetické operace (sčítačky, ALU).
 • Syntéza kombinačních logických obvodů.
 • Sekvenční logické obvody - klopné obvody, posuvné registry, čítače, tabulka přechodů, hazardní stavy.
 • Syntéza sekvenčních logických obvodů.
 • Paměti, polovodičové paměti, feroelektrické paměti. Paměťové systémy.
 • Programovatelné obvody, programovatelná logická pole, jazyk VHDL.
 • Základy mikroprocesorové a mikropočítačové techniky, sběrnice, RISC, CISC.
 • Periferní obvody mikropočítačů a jejich využití
 • Digitalizace a rekonstrukce analogových signálů, aliasing. Obvody S/H, AD a DA převodníky, číslicová syntéza, převzorkování.
 • Základy teorie diskrétních signálů a systémů, Z-transformace.
 • Číslicová filtrace, syntéza filtrů IIR a FIR.

Doporučená literatura

 • ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika. 4. vyd.. České Budějovice: KOOP, 2009. ISBN 978-80-7232-394-4.
 • HAVLÍČEK, V., ZEMÁNEK, I. Elektrické obvody 2. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03971-7.
 • BERNARD, J. M., HUGON, J., LE CORVEC, R. Od logických obvodů k mikroprocesorům. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988.
 • Krejčí, I.: Texty přednášek z předmětu Číslicové systémy, Školní disk S.
 • PERRY, D.L.: VHDL - Programming by Example, 4. vydání, McGraw - Hill Book Co., 2002.

Anotace

Předmět je úvodem do číslicových systémů. Po výkladu základních pojmů jsou probírány základy Booleovy algebry, minimalizace kombinačních logických funkcí. Dále jsou do výuky zahrnuty základní logické prvky, hradla, a jejich aplikace a sekvenční logické obvody a jejich syntéza.Jsou uvedeny struktury jednotlivých typů pamětí a základních programovatelných logických součástek (hradlová pole a mikroprocesory). Je vysvětlen význam a použití standardních paralelních a sériových sběrnic a principy digitalizace a rekonstrukce signálu, včetně technických prostředků, tj. AD a DA převodníků. Kurz je ukončen úvodem do digitálního zpracování signálu, včetně základních poznatků o číslicové filtraci. Cvičení jsou převážně orientována na laboratorní cvičení, v nichž jsou teoretické poznatky konfrontovány s reálnými systémy.


PREREKVIZITY: Pro účast na laboratorních cvičeních je nutné absolutorium předmětu Bezpečnostní předpisy. Dále je vyžadováno úspěšné absolvování předmětů Elektronické obvody 1 (xEO1) pro obor PS.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím