Informační systémy 2

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětInformační systémy 2 (xIS2-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základy BPM (Business Process Management): co je BPM, tvorba přidané hodnoty; jak definovat a mapovat firemní procesy - základní postupy a notace, nástroje; informační potřeba procesů.
 • Informační mapy; IT strategie firmy, marketing; životní cyklus, inovace (SLCM - System Life Cycle Management).
 • Principy ITIL, analýza problémů, podpora koncových uživatelů IT systémů - koncepce, Helpdesk, analýza, nalezení řešení, aplikace řešení, předání uživateli, zhodnocení.
 • Návrh a realizace systémové integrace, datové formáty a standardy pro výměnu dat.
 • Analýza vývoje a nasazení IS, životní cyklus systému IS, XML, úrovně integrace, Reengineering, technologie SOA, Cloud Computing
 • Základní principy Business Intelligence, manažerský IS, datové sklady (OLAP) a Datamining, návrh struktury datových skladů (dimenze a datové vazby), kostky, metody tvorby.
 • Využití Dataminingu v praxi, datová integrace - datové pumpy, ETL nástroje a nástroje pro vytěžování a analýzu dat, základy čištění dat; metadatové systémy, databázové prostředí, prostředí datového skladu.
 • Řízení SW projektů, metody pro řízení, metriky projektu, odhady zdrojů, zajištění kvality, testování SW - návrh, provedení, vyhodnocení a dokumentace testů, testovací standardy

Doporučená literatura

 • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, Systémová integrace, 2006. ISBN 80-247-1281-4.
 • NOVOTNÝ, O., POUR, J., SLÁNSKÝ, D. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1094-3.
 • CARDA, A., KUNSTOVÁ, R. Workflow: nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0666-0.
 • SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1200-4.
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.
 • BÉBR, R., DOUCEK, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-79-7.

Anotace

Předmět rozvíjí znalosti studentů získaných v předmětu „Informační systémy 1“ v oblasti moderního přístupu k návrhu a realizaci informačních systémů založeném na analýze, modelování a implementaci byznys procesů pomocí efektivních nástrojů BPM (Business Process Management). Dále se studenti seznámí s hlavními postupy a metodami návrhu a realizace systémové integrace, základními principy řešení Business Inteligence a základními postupy řízení SW projektů. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím