Programování webových aplikací

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětProgramování webových aplikací (xPWA)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA

Sylabus

 • Programovací jazyk - prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody
 • Dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování
 • Abstraktní třídy, zprávy, události, výjimky
 • Prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky
 • Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře
 • Validátory, formulářové prvky
 • Master Page, prostory jmen
 • Práce se session, cookies, zabezpečení aplikace
 • Přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader
 • Komponenty pro práci s daty
 • WebParts, CrossPage Posting
 • Navigace v aplikacích ASP.NET

Doporučená literatura

 • AGARWAL, Vidya Vrat. Databáze v C# 2008 : průvodce programátora. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 424 s. ISBN 978-80-251-2309-6.
 • VIRIUS, Miroslav. C# : hotová řešení. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006. 341 s. ISBN 80-251-1084-2.
 • EVJEN, Bill; HANSELMAN, Scott; RADER, Devon. . ASP.NET 3.5 v jazycích C# a Visual Baic : programujeme profesionálně. 1. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 807 s. ISBN 978-80-251-2069-9.
 • EVJEN, Bill; HANSELMAN, Scott; RADER, Devon. . ASP.NET 3.5 v jazycích C# a Visual Baic : programujeme profesionálně. 2. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 791 s. ISBN 978-80-251-2069-9.
 • MAREŠ, Amadeo. 1001 tipů a triků pro C#. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2008. 360 s. ISBN 978-80-251-2125-2.
 • TROELSEN, Andrew W.C# a .NET 2.0 profesionálně. Vyd. 1. Brno : Zoner Press, 2006. 1197 s. ISBN 80-86815-42-0.

Anotace

Cílem předmětu je, aby student získal přehled o technologii .NET, naučil se základům programování webových aplikací v prostředí .Net, za použití ve vhodného programovacího jazyka. Jedná se především o C#, Java, nebo Visual Basic, event. novější a progresivnější jazyky. Součást znalostí základů programování bude i znalost zabezpečení aplikace a přístup k datům uloženým v bázi dat.


Znalosti: Student bude znát základy programování v daném programovacím jazyce. Bude znát základní komponenty a jejich použití. Bude se umět připojit k bázi dat, tato data zobrazovat, upravovat, přidávat a odstraňovat. Student umí pracovat s textovými soubory.


Dovednosti: Student umí pracovat s aplikacemi .NET. Umí zvolit vhodný prostředek pro ukládání dat do databáze a navrhnout a naprogramovat webovou aplikaci. Student bude mít schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v současných trendech .NET a dovede je použít v praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím