Prostředky průmyslové automatizace

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětProstředky průmyslové automatizace (xPPA)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. František Zezulka, CSc. ( zezulka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Čidla a převodníky základních neelektrických a elektrických veličin
 • Akční členy pro řízení, elektrické servomotory, hydraulické akční členy, ventily, klapky
 • Čítače, časovače a průmyslové regulátory.
 • Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy
 • Systémy operátorského řízení a vizualizace procesu, SCADA.
 • Systémy operativního řízení výroby, MES. Systémy plánování a řízení podniku ERP.
 • Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Funkce a protokoly jednotlivých vrstev.
 • Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení. Profibus
 • Totálně distribuované systémy pro řízení budov.
 • Průmyslový Ethernet. Princip, standardy. Ethernetové technologie pro účely řízení.
 • Problematika komunikace v reálném čase.
 • Úvod do problematiky Industry 4.0. Model RAMI, I 4.0 component model.
 • Internet věcí ( IoT) a Industrial Internet of Things (IIoT)
 • Úvod do OPC UA a TSN

Doporučená literatura

 • ZEZULKA, F. Počítačové řídicí systémy. Elektronické učební texty, VŠPJ 2015, IS VŠPJ

Anotace

Cílem předmětu je dát studentů celkový přehled o průmyslové automatizaci jako celku. Detailně pak probrat jednotlivé kategorie automatizačních prostředků tedy procesní instrumentaci tvořenou snímači a akčními členy, případně čítači a časovači, dále řídicími členy (programovatelnými automaty, průmyslovými PC, distribuovanými systémy řízení – DCS), systémy operátorského řízení (pracovní stanice se SCADA), systémy operativního řízení výroby (MES) a komunikačními systémy od sériových sběrnic nejnižší úrovně až po průmyslové Ethernety, které propojují jednotlivé vrstvy řídicí pyramidy. Úvod do problematiky Průmyslu 4.0 (Industry 4.0). Modely RAMI 4.0 a I 4.0 component model. Úvod do universální architektury  SW rozhraní pro automatizaci OPC UA. Úvod do Time Sensitive Networks (TSN). 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím