Řízení softwarových projektů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětŘízení softwarových projektů (xRSP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. ( voracek@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA

Sylabus

 • Implementace softwaru – nasazení
 • Testování softwaru, kontinuální integrace
 • Údržba zdrojového kódu - refaktorizace, optimalizace
 • Testování výkonu, profilování
 • Testování uživatelského rozhraní, akceptační testy
 • Údržba softwaru - verzování, plánování změn
 • Správa konfigurací
 • Metody sběru požadavků a jejich klasifikace
 • Metody správy a řízení softwarových projektů
 • Analýza, návrh a vyhodnocení softwarového procesu
 • Nástroje a metody softwarového inženýrství
 • Kvalita software – metriky

Doporučená literatura

 • ŠOCHOVÁ, Z., KUNCE, E., Agilní metody řízení projektů. ComputerPress 1. 2014, 176 s., ISBN 978 80 251-4194-62.
 • GUCKENHEIMER, S., PEREZ, J. J. Efektivní softwarové projekty. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2007, 255 s. ISBN 978-80-86815-62-6.
 • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 344 s. ISBN 80-722-6218-1.

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí s inženýrskými postupy při řízení tvorby softwaru formou týmových softwarových projektů. V úvodní části kurzu budou seznámeni s agilními metodikami a souvisejícími projektově-manažerskými nástroji. Naučí se také spolupracovat prostřednictvím sdíleného úložiště a efektivně komunikovat. V další části kurzu budou zpracovávat zadaný problém, přičemž důraz bude kladem především na jeho řádné naplánování, průběžné řízení a vyhodnocování kvantity i kvality realizované práce. Naučí se tak kriticky hodnotit a zlepšovat individuální i týmové aktivity. Na závěr kurzu budou mít možnost srovnat své výsledky s výstupy ostatních týmů.


Dovednosti: Student umí odhadnout náročnost všech součástí i fází projektu, rutinně pracuje s jeho funkčními i kvalitativními metrikami. Zná základní způsoby a nástroje řízení agilních projektů, umí pracovat s týmovým datovým úložištěm a efektivně komunikovat. K zadanému problému je schopen zvolit a programově realizovat optimální architekturu. Dokáže připravit použitelná a uživatelsky přívětivá rozhraní. Orientuje se v problematice návrhu testů i vyhodnocování jejich výsledků.


Dovednosti: Student umí odhadnout náročnost všech součástí i fází projektu, rutinně pracuje s jeho funkčními i kvalitativními metrikami. Zná základní způsoby a nástroje modelování požadavků, k danému problému je schopen zvolit a programově realizovat optimální architekturu. Dokáže připravit použitelná a uživatelsky přívětivá rozhraní. Orientuje se v problematice návrhu testů i vyhodnocování jejich výsledků.


Obecné způsobilosti: Student dokáže sestavit, řídit a motivovat tým. Je schopen definovat jeho nezbytné základní i nadstavbové procesy, které dále průběžně zlepšuje a zkvalitňuje. Dokáže řídit jak rozsáhlé vývojové projekty, tak i dlouhodobé procesy údržby SW. Aktivně ovládá také problematiku IT managementu v organizacích

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím