Semestrální projekt

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětSemestrální projekt (xSP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA

Sylabus

  • Studium problematiky pro řešení úkolů budoucí bakalářské práce (popř. jiné téma)
  • Zpracovávání podkladů a úkolů souvisejících s budoucí bakalářskou prací (popř. jiné téma)
  • Konzultace s vedoucím bakalářské práce

Doporučená literatura

  • BORŮVKOVÁ J. aj. Jak napsat bakalářskou práci. Jihlava: VŠPJ, 2007.
  • BORŮVKOVÁ J. Formální úprava bakalářské práce. Jihlava: VŠPJ, 2009.

Anotace

Cílem Semestrálního projektu je vytvořit pro studenta podmínky pro započetí reálné práce na zpracovávání své bakalářské práce (BP). Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím BP řeší úkoly a problémy související se svou BP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky na realizaci předmětu. Semestrální projekt lze zpracovávat i na jiné téma, než je téma budoucí bakalářské práce, tento způsob však není preferován.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím