Teoretické základy informatiky

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětTeoretické základy informatiky (xTZI-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základy teorie množin
 • Aplikace teorie množin v informatice a elektrotechnice
 • Formální logika, výrokový a predikátový počet
 • Aplikace formální logiky v informatice a elektrotechnice
 • Teorie grafů
 • Grafové algoritmy
 • Aplikace grafů v informatice a elektrotechnice
 • Základy teorie algoritmů, vyčíslitelnost, automaty

Doporučená literatura

 • MIŠOVIČ, M. Teoretické základy informatiky 1 – 4. Jihlava:VŠPJ 2011.
 • VANIČEK, J. aj. Teoretické základy informatiky: sbírka úloh do cvičení. 1. vyd. Praha: Kernberg, 2007, 431 s. ISBN 978-80-903962-4-1.
 • KOLÁŘ, J. Teoretická informatika. 2. vyd. Praha: Česká informatická společnost, 2000, 204 s. ISBN 80-900-8538-5.

Anotace

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů.
Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky.
Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím