Počítačové sítě 1

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPočítačové sítě 1 (xPS1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Charakteristika sítí, rozdělení, topologie.
 • Síťový přenos, model ISO/OSI, přístup stanice ke komunikačnímu médiu
 • Pasivní prvky sítě, jejich vlastnosti
 • Aktivní prvky sítě – opakovače, rozbočovače, mosty, brány
 • Komunikační protokoly, rámce
 • Architektura TCP/IP
 • Protokoly TCP/IP, IP, IP adresa, IPv6, subnet, CIDR
 • Protokoly TCP/IP – TCP, UDP, ICMP
 • Směrování v sítích TCP/IP, RIP, OSPF
 • Služby DHCP, WINS, IIS
 • DNS – obecná charakteristika
 • Firewall, virtuální sítě
 • Bezdrátový přenos – WI-FI
 • ADSL, ISDN

Doporučená literatura

 • KOLEKTIV autorů, Linux Dokumentační projekt. 3. akt. vyd. Computer Press
  Brno, 2003. ISBN 80-7226-761-2. Online: http://www.root.cz/knihy/linux-dokumentacni-projekt/
 • PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 8025112780.
 • PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace, , 1. vyd. Brno : CP Books. Technická literatura, 2005 – 179 s. : ISBN: 80-251-0791-4.
 • TRULOVE, J. Sítě LAN - hardware, instalace a zapojení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 384 s. ISBN 978-80-247-2098-2.
 • KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5.vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2236-5.
 • ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6632
 • KÁLLAY F., PENIAK P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. 2. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1.

Anotace

Předmět je úvodem do počítačových sítí. Po vysvětlení základních pojmů, je probírán referenční model ISO/OSI. Pokračuje se výkladem prvků sítě, komunikačních protokolů a rámců. Následuje podrobnější výklad protokolů, směrování v sítích a základních služeb. Nakonec je probírán bezdrátový přenos, ADSL a ISDN.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím