Anglický jazyk / PSAI-u3

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětAnglický jazyk / PSAI-u3 (xAJ3)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 3 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • U15 Spreadsheets and Databases
 • U15 Time Clauses
 • U16 The Internet
 • U16 E-mail Features, Questions
 • U17 The Web
 • U18 Online Chatting, The Passive
 • U18 Virtual Meetings; Netiquette
 • U19 Internet Security, Past Simple, Phrasal Verbs
 • U20 Computer Graphics
 • U20 Verb Patterns
 • U21 Desktop Publishing
 • U21 E-publishing; Writing a Letter
 • U22 Multimedia, Conditional Sentences
 • Revision

Doporučená literatura

 • Povinná literatura: ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech: English for Computer Users, Student's Book. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-70299-7.
 • Doporučená literatura: ESTERAS, Santiago Remacha a Elena Marco FABRÉ. Professional English in Use: For Computer Users and the Internet. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2009. ISBN 978-0-521-68543-6.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students. 4. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • HYNEK, Jiří a Radmil VÍTKOVSKÝ. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-070-2.
 • ILLINGWORTH, Valerie. A Dictionary of Computing. 4. vyd. Oxford: Oxford Unioversity Press, 1996. ISBN 978-0-19-280046-9.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím