Německý jazyk 1 / ZSP - u1

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětNěmecký jazyk 1 / ZSP - u1 (NJ1-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Václav Hadrava ( hadrava@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 CJ 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 CJ 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 CJ 1 2 kr. ZA

Sylabus

  • Gesundheitswesen - allgemeine Charakteristik
  • der menschliche Körper
  • Besuch beim Arzt
  • Dokumentation - Aufnahme der Patienten
  • Patientenstammblatt

Doporučená literatura

  • Povinná: DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V., PITTNEROVÁ, L. Sprechen Sie Deutsch?: Učebnice pro zdravotnické obory. Polyglot, 2004. ISBN 80- 86 195 -32-5
  • Doporučená: DOLEŽALOVÁ, Marie. Gesundheitwesen und Krankenpflege. Hradec Králové: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, 1997

Anotace

Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, komunikace na pracovišti, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím