Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětVybrané kapitoly z vnitřního lékařství (VKVL)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lada Nováková, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 3 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 3 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZK

Sylabus

 • 1. Koncepce oboru vnitřního lékařství.
  2. Vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství.
  3. Všeobecná ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u plánovaně hospitalizovaných nemocných s interní problematikou.
  4. Onemocnění dýchacího ústrojí.
  5. Onemocnění srdce.
  6. Onemocnění cév.
  7. Základy imunologie.
  8. Onemocnění krve a krvetvorných tkání.
  9. Nemoci pohybového ústrojí.
  10. Onemocnění trávicího ústrojí.
  11. Onemocnění ledvin.
  12. Onemocnění z poruch metabolismu.

Doporučená literatura

 • ŠAFRÁNKOVÁ, A. , NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství 1. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80
  247-1148-6.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o chorobách vnitřního lékařství a následně charakteristikou ošetřovatelské péče u vybraných chorob.Znalosti:


Student zná a charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami.Dovednosti:


Student umí vytvořit a pojmenovat u příkladu kazuistiky klienta s interním onemocněním –  ošetřovatelské diagnóza a plán ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti charakteristiky choroby, příznaků onemocnění, léčby a komplexního plánu ošetřovatelské péče u vybraných chorob onemocnění krvetvorby, srdce, cév, trávicího traktu, ledvin, dýchacího ústrojí a pohybového ústrojí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím