Sociálně psychologický výcvik II.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětSociálně psychologický výcvik II. (SPV2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení40 h
Kombinované studium
Cvičení40 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 3 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 3 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

 • • Úvodní komunita, seznámení
  • Očekávání, obavy, nabídka
  • Komunikační šumy
  • Problémy v komunikaci
  • Asertivita
  • Řešení konfliktů
  • Kooperace ve skupině
  • Interpersonální vztahy
  • Supervize
  • Zhodnocení přínosu

Doporučená literatura

 • KOMÁRKOVÁ, R a kol.: Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha. Garda, 2001
  POPELKOVÁ, M., ZAŤKOVÁ, M. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. UKF v Nitre, Nitra 2009.
  COREY,G. A KOL. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha, Portál 2006. BAKALÁŘ, E.: Nové psychohry. Praha. Portál, 1998
  HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 1. Praha. Portál, 1994
  HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 2. Praha. Portál, 1994 POPELKOVÁ, M., SOLLÁROVÁ, E., ZAŤKOVÁ, M.: Intervenčné programy v príprave pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Nitra: FSV UKF v Nitre, 2003.
  POPELKOVÁ, M. SPV ako prvok edukačného prostredia. In: kolektív autorov: Netradičné podoby edukačného prostredia. Nitra, PF UKF 2000, s. 164-211.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům sebezkušenostní zážitkový program zaměřený na rozvoj sociálních schopností a komunikačních dovedností.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím