Anglický jazyk 1 / ZSP - u4

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětAnglický jazyk 1 / ZSP - u4 (ANJ1/ZSP-u4)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Pavla Šlechtová ( slechtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Introduction; Practical English 1
 • Curriculum Vitae/Resume
 • Modal Verbs
 • Letter of Application
 • Passive Voice
 • Practical English 2
 • Job Interview
 • Questions in English
 • Practising Job Interview
 • Practical English 3
 • Revision

Doporučená literatura

 • Texty v e-learningovém kurzu.
 • BARNARD, Adam. Key themes in health and social care: a companion to learning. New York, NY: Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-47638-6.
 • CITA, Stanislav. English for Nursing and Paramedical Professions, Part 1 - The Basic Course. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2011. 206 s. ISBN 978-80-246-1990-3.
 • DOEL, Mark. Social Work. The Basics. London: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-60399-7
 • KARLOVÁ BÍLKOVÁ, Veronika. Angličtina v sociální práci. 1. vyd. Třebíč : Amaprint-Kerndl, 2012. ISBN 20130123.
 • KYNCLOVÁ, Jana, Markéta VAŠŇOVSKÁ, Klára JANOUŠKOVÁ a Radim KVASNIČKA. Anglicko-český/česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. 2. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2006. ISBN 80-7368-192-7. Dostupné z: http//www.osu.cz/metakor
 • WRIGHT, Ros, Richard CRESSWELL. English for Health and Social Care Workers.Hove: Pavilion Publishing and Media Ltd, 2017. ISBN 978-1-911028-07-9.
 • BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337.
 • HOVORKOVÁ, Martina. Přehledná anglická gramatika. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 180 s. ISBN 978-80-7238-855-4.
 • LATHAM-KOENIG, Christina, Clive OXENDEN a Paul SELIGSON. English file: pre-intermediate. 3rd pub. Oxford: Oxford University Press, [2013]. ISBN 978-0-19-459881-1.
 • LATHAM-KOENIG, Christina, Clive OXENDEN a Paul SELIGSON. English file: pre-intermediate. 3rd pub. Oxford: Oxford University Press, [2013]. ISBN 978-0-19-459863-7.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892.
 • PETERS, Sarah, Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.
 • VÍT, Marek. Help for English. [online]. [cit. 2014-09-27]. Dostupné z: http://www.helpforenglish.cz/

Anotace

Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, komunikace na pracovišti, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím