Veřejné zdravotnictví

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětVeřejné zdravotnictví (VZDR)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Stanislav Wasserbauer
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úloha veřejného zdravotnictví
 • Tradice veřejného zdravotnictví v ČR
 • Politika a politický proces. Tvorba zdravotní politiky
 • Koncepce zdravotnictví
 • Mezinárodní srovnání a typologie
 • Zdravotnických systémů
 • Základní zdroje zdravotní péče
 • Techniky financování zdravotní péče
 • Veřejná správa a sociální služby
 • Základní principy zdravotního pojištění v ČR
 • Světová zdravotnická organizace- úkoly, význam
 • Účinnost, hospodárnost zdravotní péče.
 • Zvyšování kvality zdravotní péče

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 296 s. ISBN 978-80-7367-592-9.
 • GLADKIJ, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. 177 s. ISBN 80-7067-503-9.
 • GLADKIJ, I., STRNAD, L.: Zdravotní politika - Zdraví - Zdravotnictví. 1.vyd. Olomouc, Vydavatelství UP, 2002. 111 s. ISBN 80-244-0500-8
 • Doporučená:
 • PAPEŠ, Z. Zdravotnické instituce. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. 55 s. ISBN 80-244-0543-1.
 • STRNAD, L. a GLADKIJ, I. Případové studie ze sociálního lékařství, managementu zdravotnických institucí, ekonomiky zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 49 s. ISBN 80-244-0777-9.
 • GLADKIJ, I. a kol. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je seznámit studenty se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni našeho státu, dalším cílem je informovat o zdravotnických systémech a sítích zdravotnických a sociálních zařízení. Poskytnout informace o zdravotním stavu obyvatelstva české republiky. Vybavit studenty informacemi o vlivech způsobu života na zdravotní stav různých skupin obyvatelstva. Dále poskytuje informace o stavu životního prostředí u nás. Seznámit studenty se strategií péče o zdraví ve světě a v naší republice. Součástí je i mezinárodní klasifikace a zdravotnická statistika.Znalosti:


Student zná základní politiku WHO a jej realizaci v České republice. Zná systémy zdravotnictví u nás a v Evropě. Zná faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva. Student zná různé strategie péče o zdraví u nás a ve světě.Dovednosti:


Student dovede uplatnit v praxi informace týkající se zdravotního stavu obyvatelstva. Rozezná jednotlivé systémy zdravotnictví.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Písemný test splněný minimálně na 60 %.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 16 hodin                              Cvičení: 0


Samostatná příprava:   24 hodin


Celkem:  40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 10 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem:45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím