Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Časová analýza - metoda CPM - opakování
 • 2. Časová analýza - metoda PERT a simulace Monte Carlo v prostředí MS Excel
 • 3. Časová analýza - simulace Monte Carlo a využití programu Crystal Ball
 • 4. Analýza nákladů a metoda CPM/COST
 • 5. Přiřazování zdrojů a metody pro optimalizaci přiřazení
 • 6. Program MS Project – plánování projektu a časová analýza
 • 7. Program MS Project – nákladová analýza a přiřazení zdrojů
 • 8. Srovnání plánovaných projektů v MS Excel a MS Project
 • 9. Vlastní projekty a jejich prezentace

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • FIALA, P.: Projektové řízení – modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-24-X
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • DLOUHÝ, M.- FÁBRY, J.-KUNCOVÁ, M.-HLADÍK, T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press 2011. ISBN 978-80-251-3449-8
 • NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0.
 • ROSENAU, M.: Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1.
 • KERZNER, H. Projekt Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken: Wiley, 2006.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím