Senzory a měření 1

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětSenzory a měření 1 (xSM1-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ivan Krejčí, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přesnost měření, přehled metod měření, úvod do teorie chyb a vymezení pojmu neurčitosti měření a její vyjadření – nejistoty typu A a B
 • Elektromechanické měřicí přístroje, jejich měřicí ústrojí, fyzikální principy a způsoby použití (voltmetry, ampérmetry, wattmetry, elektroměry)
 • Digitální měřicí přístroje, vzorkování signálu, AD a DA převodníky - diskuse vlastností z hlediska metrologického.
 • Analogový a digitální osciloskop, logický analyzátor, generátory střídavých signálů
 • Použití operačních zesilovačů a základní měřicí převodníky (efektivní hodnota, integrátor, derivátor, napěťový sledovač, přístrojový zesilovač, nábojový zesilovač)
 • Měření napětí, etalony napětí, senzory s převodem fyzikální veličiny na napětí
 • Měření proudů, etalony proudů, senzory s převodem fyzikální veličiny na proud
 • Napěťové a proudové zdroje stejnosměrných signálů, kalibrátory napětí a proudu.
 • Měření odporu, etalony odporů, senzory s převodem fyzikální veličiny na změnu odporu
 • Měření obecných impedancí, převodníky pro měření impedancí, etalony impedancí, senzory s převodem fyzikální veličiny na změnu impedance
 • Měření času, kmitočtu a fázového posuvu, etalony kmitočtu, senzory s převodem fyzikální veličiny na kmitočet / fázi / čas
 • Měření výkonu a práce elektrického proudu
 • Klasifikace, principy a provedení senzorů fyzikálních veličin podle oblasti použití: senzory přítomnosti, polohy, rychlosti, kmitání, mechanického napětí, síly, teploty, tlaku, vlhkosti, magnetického pole, průtoku, viditelného a neviditelného záření, senzorů obrazu.
 • Virtuální měřicí systémy a prostředky computer-aided measurement

Doporučená literatura

 • HAASZ, V., SEDLÁČEK, M. Elektrická měření. Přístroje a metody. 2. vyd. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02731-7.
 • RIPKA, P., ĎAĎO, S., KREIDL, M. aj. Senzory. Praha: ČVUT FEL, 2007.
 • RIPKA, P., TIPEK, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8
 • KOLEKTIV, Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100. [online]. 2008. Bureau International des Poids et Measure. Dostupné z: http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
 • TUMANSKI, S. Principles of electrical measurement. New York: Taylor, 2006, 472 s. ISBN 07-503-1038-3.
 • Krejčí, I.: Elektronická opora předmětu na disku S, učitel Krejčí Ivan

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy teorie chyb a se základními měřicími přístroji, měřicími metodami, obvody zpracování signálu a převodníky. Velká pozornost je věnována vyjadřování neurčitosti výsledku měření v podobě nejistoty měření. Další část předmětu se věnuje popisu fyzikálních principů a provedení nejpoužívanějších senzorů fyzikálních veličin. Na příkladech zpracování signálu z těchto senzorů jsou pak ilustrovány probrané metody měření. Cvičení probíhají z převážné části laboratorně, takže student má možnost probírané metody ověřit reálným experimentem. PREREKVIZITY: Absolvování předmětu Elektronika 1, neboť řada elektronických přístrojů využívá principy probírané v tomto předmětu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím