Části a mechanismy strojů

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětČásti a mechanismy strojů (CMS-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní rozdělení strojních součástí – spojovací, převodové, pružicí, uložení, mechanismy, vedení. Příklady.
 • Šrouby a šroubové spoje – rozdělení, vlastnosti, návrh, příklady použití. Návrh šroubového spoje.
 • Čepové, kolíkové spoje. Spojování hřídelů s nábojem. Klíny, pera. Návrh dílů v kontextu sestavy.
 • Nýtované, pájené, svařované spoje. Rozdělení, vlastnosti, návrh.
 • Převodové mechanismy – rozdělení, návrh, určení parametrů. Převod ozubenými koly.
 • Kinematické mechanismy – rozdělení, vlastnosti, návrh. Příklady.
 • Pružné spoje. Pružicí elementy v sestavě. Rozdělení a návrh pružin.
 • Vedení kapalin a plynů - potrubí. Prvky vedení.
 • Návrh mechanismů v CAD. Kinematická analýza, obalová plocha, detekce kolizí.
 • Funkční navrhování strojních součástí v CAD. Knihovna předloh normalizovaných dílů.
 • Nákupní moduly – výběr nakupovaných dílů dle specifikace, dostupnost CAD dat.
 • Knihovny CAD modelů normalizovaných strojních součástí pro využití v CAD.
 • Výpočty strojních součástí v CAE aplikacích. Postupy, příklady.
 • Specializované CAD / CAE moduly pro návrh strojních částí a mechanismů - Mechatronic Concept Designer.

Doporučená literatura

 • ŠVEC, Vladimír. Části a mechanismy strojů: spoje a části spojovací. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 170 s. ISBN 978-80-01-04138-3.
 • LEINVEBER, J. a P. VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
 • FOŘT, P. a J. KLETEČKA. Autodesk Inventor: Funkční navrhování v průmyslové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 318 s. ISBN 978-80-251-1773-6.
 • FOŘT, P. a J. KLETEČKA. Technické kreslení. Brno: Computer Press, 2008, 252 s. ISBN 80-251-0498-2.
 • SHIGLEY, J. E., Ch. R. MISCHKE. a R. G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
 • SVOBODA, P., J. BRANDEJS a J. DVOŘÁČEK. Základy konstruování. 5. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 236 s. ISBN 978-80-7204-839-7.
 • SVOBODA, P. a J. BRANDEJS. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. 5. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 234 s. ISBN 978-80-7204-838-0.

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí pro navrhování částí strojů z normalizovaných a nenormalizovaných strojních součástí. Jsou představeny postupy pro výběr a návrh spojovacích součástí, metod vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných spojení a jejich funkčních charakteristik. Je představena problematika návrhu mechanismů a součástí pro jejich konstruování. Je uveden význam pružných elementů v sestavě strojního zařízení a problematika výběru a návrhu pružin.  Výpočty a simulace navrhovaných řešení jsou realizovány prostřednictvím CAE aplikací.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím