Pružnost a pevnost

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017

PředmětPružnost a pevnost (PP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní pojmy. Jednoosá napjatost
 • Deformační energie
 • Základy rovinné a prostorové napjatosti. Mezní stavy - pevnostní podmínky
 • Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů
 • Ohyb staticky určitých nosníků
 • Deformace přímých nosníků. Ohyb staticky neurčitých nosníků

Doporučená literatura

 • Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
 • Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
 • Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
 • Janíček P., Ondráček E., Vrbka J.: Pružnost a pevnost I
 • Janíček P., Florian Z.: Úlohy z pružnosti a pevnosti II

Anotace

Cílem předmětu Pružnost a pevnost je vybavit studenty znalostmi a metodikou pro určování napjatosti a deformace těles a soustav. Budou vysvětleny základní fyzikální vztaht mezi napjatostí s deformací poddajných těles pro různé dimenze úloh (1D, 2D, 3D). Osvojení si základních znalostí pro posuzování vybraných mezních stavů. Ve cvičeních se studenti seznámí s praktickýcm řešením základných výpočtů nejjednodušších těles, které budou doplněny o základní poznatky nezbytné pro pevnostní návrh reálných strojních součástí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím