Projekt

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětProjekt (PRO)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

 • Předběžný konstrukční koncept celého poháněcího mechanismu
 • Koncepční konstrukční řešení převodovky
 • Výkres montážní sestavy převodovky s konstrukčními výpočty
 • Vypracování dvou dílenských výkresů
 • Výkres celkové sestavy poháněcího mechanismu včetně jeho rámu a výkresu svařence rámu
 • Předběžný konstrukční návrh součástí klikového mechanismu pro jednoválcový pístový motor
 • Výkres montážní sestavy klikového mechanismu s předběžnými konstrukčními výpočty
 • Výpočtový návrh setrvačníku projektovaného klikového mechanismu

Doporučená literatura

 • Bečka, J.; Kanaval, J.: Části a mechanismy strojů. Výpočetní technika. Cvičení. ČVUT, Praha, 1998
 • Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT, Praha, 2004
 • Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL, Praha, 1989 a 1990

Anotace

Předmět Projekt je koncipován jako komplexní projektové řešení konkrétního strojírenského zařízení a jeho dimenzování. Předmětem řešení bude řešení mechanického pohonu sestávajícího z elektromotoru, pružné hřídelové spojky, převodovky s ozubeným soukolím. Pro zadanou součást navrhované převodovky (hřídel nebo ozubené kolo) se vypracují 4 doplňkové referáty analyzující její výrobní a ekonomickou problematiku.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím