Základy robotiky

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětZáklady robotiky (ZR)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Květoslav Belda, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do robotiky, historie a podstata
 • Struktura průmyslových robotů
 • Topologie robotů
 • Kinematika robotů
 • Dynamika robotů
 • Plánování pohybu robotů
 • Řízení pohybu robotů
 • Smysly a periférie robotů
 • Programování robotů
 • Bezpečnostní prvky robotů
 • Umělá inteligence v robotice

Doporučená literatura

 • Skařupa J. Průmyslové roboty a manipulátory, Ediční středisko VŠB-TUO, 2007
 • www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/PRM/Text/Skripta_PRaM.pdf
 • Valášek, M. a kol.: Mechatronika, ČVUT v Praze, 1996.
 • Šolc F., Žalud.: Robotika, FEKT VUT 2002
 • Everett HR.: Sensors for Mobile Robots – theory and application, A K Peters, Ltd. Massachusetts, 1995
 • Dunlap GD., Schufeldt HH.: Dutton’s Navigation and Piloting, Naval Institute Press, 1972

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy robotiky a předkládá přehled robotů podle oblastí jejich použití. Jsou představeny základní prvky, struktury a kinematické konfigurace průmyslových robotů jak stacionárních tak i mobilních. Výklad zahrnuje představení kinematických a dynamických modelů a jejich využití v návrhu, v plánování a řízení pohybu robotů. Jsou zahrnuty příklady robotů v konkrétních aplikacích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím