Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017

PředmětSeminář k bakalářské práci (xSBP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

  • Rozdíl mezi seminární a bakalářskou prací
  • Metodologické požadavky na bakalářskou práci, orientace jak stanovit přesné, konkrétní cíle a úkoly bakalářské práce
  • Stanovení hlavních cílů bakalářské práce a volba metod jejího zpracování
  • Práce se základními zdroji informací, shromažďování dat a orientace ve zvolené problematice
  • Bibliografické citace jako souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaci, odkazy na citace
  • Vnější úprava diplomové práce a její jednotná grafická úprava, základní typografická pravidla
  • Příprava na obhajobu a zásady její prezentace
  • Individuální příprava bakalářské práce, konzultace

Doporučená literatura

  • BORŮVKOVÁ J. aj. Jak napsat bakalářskou práci. Jihlava: VŠPJ, 2007
  • BORŮVKOVÁ J. Formální úprava bakalářské práce. Jihlava: VŠPJ, 2009

Anotace

Cílem Semináře k bakalářské práci je seznámit studenty s formálními požadavky na tvorbu bakalářské práce a postupy a metodami jejího vypracovávání. Součástí předmětu je procvičování prezentačních dovedností a kultivace ústního i písemného projevu na úrovni bakaláře. Navržená studijní zátěž předpokládá kromě řešení úloh předmětu rovněž vypracovávání vlastní bakalářské práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím