Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Grafy elementárních funkcí (lineární, kvadratická, lineárně lomená, exponenciální, logaritmická ...)
 • Grafy křivek (kuželosečky)
 • Úpravy algebraických výrazů
 • Soustavy rovnic, nerovnice
 • Nerovnice
 • Goniometrické rovnice
 • Goniometrické vzorce, úpravy výrazů
 • Exponenciální rovnice
 • Logaritmické rovnice
 • Analytická geometrie

Doporučená literatura

 • Polák, Přehled středoškolské matematiky, SPN 1990 a další vydání.
 • Středoškolské učebnice matematiky pro gymnazia, případně pro
  průmyslové školy (elektro).
 • Horáčková, Hanáček, Matematický seminář,ISBN 978-80-88064-26-8

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím