Matematický seminář

Studijní plán: Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětMatematický seminář (MAS1P-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Miroslav Hanáček ( hanacek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Grafy elementárních funkcí (lineární, kvadratická, lineárně lomená, exponenciální, logaritmická ...)
 • Grafy křivek (kuželosečky)
 • Úpravy algebraických výrazů
 • Soustavy rovnic, nerovnice
 • Nerovnice
 • Goniometrické rovnice
 • Goniometrické vzorce, úpravy výrazů
 • Exponenciální rovnice
 • Logaritmické rovnice
 • Analytická geometrie

Doporučená literatura

 • Polák, Přehled středoškolské matematiky, SPN 1990 a další vydání.
 • Středoškolské učebnice matematiky pro gymnazia, případně pro
  průmyslové školy (elektro).
 • Horáčková, Hanáček, Matematický seminář,ISBN 978-80-88064-26-8

Anotace

Cílem předmětu je zopakování vybraných témat středoškolské matematiky se zaměřením na kapitoly, které mohou usnadnit studium matematických a ekonomických předmětů na vysoké škole.


Znalosti: Student zná základní definice a matematické postupy pro řešení příkladů středoškolské matematiky.


Dovednosti: Student umí počítat příklady z vybraných témat středoškolské matematiky.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v základech středoškolské matematiky a dokáže je využívat při výuce ekonomických a matematických předmětů na vysoké škole.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím