Bakalářská práce

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017

PředmětBakalářská práce (xBP_ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 6 6 kr. ZA

Sylabus

  • Zpracování podkladů souvisejcích s bakalářskou prací
  • Realizace díčích úkolů pro řešení bakalářské práce
  • Konzultace s vedoucím bakalářské práce
  • Zpracování bakalářské práce

Doporučená literatura

  • SP č. 6/2017 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ
  • Šablona ZP VŠPJ

Anotace

Cílem předmětu Bakalářské práce je vytvořit pro studenta podmínky pro dokončení závěrečné práce. Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím BP řeší úkoly a problémy související se svou BP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky na realizaci předmětu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím