Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA

Sylabus

  • L7 - Výchozí texty. I. a II. časování sloves, nepravidelná slovesa, slovesné vazby typu играть на чём, играть во что. Volný čas.
  • L8 - Výchozí texty. Minulý čas. Vyjádření vykání. Skloňování zájmen кто, что.Zvratná slovesa. Slovesné vazby интересоваться чем,увлекаться чем.Skloňování osobních zájmen. Seznamování.

  • Объявление о приёме на работу
  • Составление резюме
  • Достопримечательности Праги.

Doporučená literatura

  • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
  • E-learningová opora RUJ2/CR-u3. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím