Zdravotnická technika a metrologie

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětZdravotnická technika a metrologie (ZTM)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantIng. Martin Mayer, Ph.D., MHA
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • základní přehled o funkcích přístrojové a laboratorní techniky
 • kvalita péče z pohledu minimalizace rizik nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče za pomoci zdravotnické přístrojové techniky

Doporučená literatura

 • Beneš, J. a kol. 2011. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3.
 • KNEPPO, P. et al. 2014 Hodnocení zdravotnických přístrojů: vybrané kapitoly pro praxi. 2., upr. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, katedra biomedicínské techniky, 2014. 140 s. ISBN 978-80-01-05541-0.
 • PENHAKER, M., AUGUSTYNEK, M. 2013. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. ISBN 978-80-248-3107-7.
 • PENHAKER, M.,AUGUSTYNEK, M. 2013. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. ISBN 978-80-248-3108-4.
 • ROZMAN, J.2007. Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2007. ISBN 80-200-1308-3.
 • Zákon 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon 505/1990 Sb. o metrologii a související předpisy.
 • Hozman, J., Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. Je k dispozici na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?id=148 a dále na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603)
 • Keith Willson, Keith Ison, Slavik Tabakov: Medical Equipment Management. Series: Series in Medical Physics and Biomedical Engineering. CRC Press, 2013. 344 p. ISBN 9781420099584.
 • Pachl J., Roubík K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Karolinum, Praha, 2003
 • Jan, J., Kozumplík, J.: Systémy, procesy a signály. Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 2000.
 • PENHAKER, Marek a AUGUSTYNEK, Martin. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. ISBN 978-80-248-3107-7.
 • PENHAKER, Marek a AUGUSTYNEK, Martin. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. ISBN 978-80-248-3108-4.

Anotace

Zdravotnická technika je multioborový předmět, který spojuje především znalosti z oblasti medicíny a techniky. Skokový vývoj zdravotnické přístrojové a laboratorní techniky v posledních letech přináší velice vysoké nároky na obsluhu těchto přístrojů. Zdravotnický personál se tedy musí umět orientovat i v této náročné technické oblast medicíny. Předmět Zdravotnická technika a metrologie není v současné době součástí školního vzdělávacího programu VŠPJ. Absolventi tohoto předmětu budou schopni v rámci svých kompetencí v zdravotnických zařízeních pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, asistovat při diagnostice a terapii s využitím speciální klinické techniky, protože získají základní přehled o funkcích přístrojové a laboratorní techniky a jejich souvislosti s dalšími obory jako jsou například metrologie nebo informatika. Vzhledem k tomu, že poskytování zdravotní péče je vysoce riziková činnost, část předmětu se také zabývá kvalitou péče a to zejména z pohledu minimalizace rizik nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče za pomoci zdravotnické přístrojové techniky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím