Praxe založená na důkazech

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětPraxe založená na důkazech (PZD)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. ZK

Sylabus

 • historický vývoj EBN a EBP
 • seznámení se základní terminologií související s EBN a EBP
 • formulace klinické otázky a stanovení výzkumného problému v rámci EBN a EBP
 • strategie vyhledávání důkazů (evidence), třídění získaných zdrojových materiálů, elektronické databáze, ruční vyhledávání - rešerše
 • hodnocení kvality nalezených důkazů - kritická analýza získaných výsledků s ohledem na praktické využití k podpoře kvalitní a bezpečné péče
 • implementace důkazů do klinické praxe - benefity a limity implementace, hlavní strategické postupy implementace
 • účelnost EBN a EBP v českém ošetřovatelské prostředí - hodnocení efektivních strategií ověření proaktivních a retroaktivních postupů
 • kritická analýza nalezených důkazů - jejich klasifikace a kategorizace. Identifikace silných a slabých stránek zdrojových materiálů prezentujících důkazy pro využití EBN a EBP

Doporučená literatura

 • BUŽGOVÁ, R. 2007. ACE hvězdicový model transformace poznatků v Evidence Based Practice a jeho využití v ošetřovatelství. In: Bužgová, R., Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. 2007. s. 19. ISBN 978-80-7368-230-9.
 • JAROŠOVÁ, D., ZELENÍKOVÁ, R.2014. Ošetřovatelství založené na důkazech - Evidence Based Nursing. Praha: Grada. 2014. 136 stran. ISBN 978-80-247-5345-4.
 • LEPIEŠOVÁ, M. ŽIAKOVÁ, K. 2012. Problémy implementácie EBP do výučby študentov ošetrovateľstva a medicíny na JLF UK v Martine. In: Jarošová, D., Plevová, I., Vrublová, Y. Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012. s. 57. ISBN 978-80-7368-967-4
 • POKORNÁ, A. 2007. Implementace evidence based healthcare do výuky ošetřovatelství za multimediální podpory (e-learning kurzů). In: Bužgová, R., Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. 2007. s. 19. ISBN 978-80-7368-230-9.
 • POKORNÁ, A., DOBEŠOVÁ, Z. 2012. Proces implementace a udržení kontinuity best practice v rámci odborné klinické přípravy studentů. In: Jarošová, D., Plevová, I., Vrublová, Y. Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012. s. 26. ISBN 978-80-7368-967-4.
 • WHO. Patient Safety Curriculum Guide Multi-professional Edition. 2011. 272 pp. ISBN 978 92 4 150195 8
 • ZELENÍKOVÁ, R. 2007. Evidence based practice – nový trend ošetrovatelstve. In: Bužgová, R., Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. 2007. s. 96. ISBN 978-80-7368-230-9.
 • O'ROURKE, A. 2014. Evidence Based Practice 2. The basic stages in EBP and how to get started [online]. [cit. 2014-09-02] Dostupné z: .
 • LEVIN R., FELDMAN H. Teaching Evidence – Based Practice in Nursing. NY: 2006. 380 pp. ISBN 0-8261-3155-7.
 • SCHMIDT, N. A. BROWN. J. A. 2009. Evidence-based practice for nurses : appraisal and application of research. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. 431 pp. ISBN 9780763744373
 • MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E., STILLWELL, S. B., & WILLIAMSON, K. M. 2009. Evidence-based practice: Step by step: Igniting a spirit of inquiry: An essential foundation for evidence-based practice. The American Journal of Nursing, 109(11), 49-52. oi:10.1097/01.NAJ.0000363354.53883.58
 • MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E., STILLWELL, S. B., & WILLIAMSON, K. M. 2010. Evidence-based practice: Step by step: The seven steps of evidence-based practice. The American Journal of Nursing, 110(1), 51-53. doi:10.1097/01.NAJ.0000366056.06605.d2
 • STILLWELL, S. B., FINEOUT-OVERHOLT, E., MELNYK, B. M., & WILLIAMSON, K. M. 2010. Evidence-based practice, step by step: Asking the clinical question: A key step in evidence-based practice. The American Journal of Nursing, 110(3), 58-61. doi:10.1097/01.NAJ.0000368959.11129.79
 • STILLWELL, S. B., FINEOUT-OVERHOLT, E., MELNYK, B. M., & WILLIAMSON, K. M. 2010. Evidence-based practice, step by step: Searching for the evidence. The American Journal of Nursing, 110(5), 41-47. doi:10.1097/01.NAJ.0000372071.24134.7e
 • FINEOUT-OVERHOLT, E., MELNYK, B. M., STILLWELL, S. B., & WILLIAMSON, K. M. 2010. Evidence-based practice step by step: Critical appraisal of the evidence: Part I. The American Journal of Nursing, 110(7), 47-52. doi:10.1097/01.NAJ.0000383935.22721.9c
 • FINEOUT-OVERHOLT, E., MELNYK, B. M., STILLWELL, S. B., & WILLIAMSON, K. M. 2010. Evidence-based practice, step by step: Critical appraisal of the evidence: Part II: Digging deeper--examining the "keeper" studies. The American Journal of Nursing, 110(9), 41-48. 097/01.NAJ.0000388264.49427.
 • FINEOUT-OVERHOLT, E., MELNYK, B. M., STILLWELL, S. B., & WILLIAMSON, K. M. 2010. Evidence-based practice, step by step: Critical appraisal of the evidence: Part III. The American Journal of Nursing, 110(11), 43-51. doi:10.1097/01.NAJ.0000390523.99066.b5
 • FINEOUT-OVERHOLT, E., WILLIAMSON, K. M., GALLAGHER-FORD, L., MELNYK, B. M., & STILLWELL, S. B. 2011. Following the evidence: Planning for sustainable change. The American Journal of Nursing, 111(1), 54-60. doi:10.1097/01.NAJ.0000393062.83761.c0

Anotace

Předmět je zaměřen na dovednosti a znalosti důležité pro implementaci praxe založené na důkazech v ošetřovatelské praxi. Seznamuje studenty se základní charakteristikou praxe založené na důkazech, jednotlivými fázemi EBP, využitím odborných databází, s kritickým hodnocením nalezeného důkazu.


Studenti získají vědomosti potřebné ke kritickému hodnocení aktuálních vědeckých a odborných publikací, naučí se základnímu algoritmu praxe založené na důkazech: konkrétní pacient - formulace klinické otázky - vyhledání a zhodnocení kvality relevantního důkazu - aplikace do praxe a monitorování změny. Naučí se pracovat s dostupnými elektronickými databázemi, vyhledávat a analyzovat validní zdroje.Dovednosti:


Student charakterizuje principy evidence-based practice. Student zná význam praxe založené na důkazech. Student popíše jednotlivé kroky procesu EBP. Student je schopen formulovat klinickou otázku v PICOT formátu. Student pracuje s dostupnými elektronickými databázemi. Student vyhledává důkazy v dostupných zahraničních databázích. Student vyhledává a analyzuje validní zdroje. Student kriticky zhodnotí kvalitu nalezeného důkazu. Student aplikuje nejlepší důkazy v praxi.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím