Ekonomika a financování zdravotnictví

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětEkonomika a financování zdravotnictví (EFZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantIng. Milan Havlík
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • ekonomika zdravotnického zařízení
 • systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR
 • obecná teorie systémů ve zdravotnictví
 • ekonomika péče o zdraví a zdravotnictví
 • funkce státu v ekonomice zdravotnictví ČR
 • zdravotní pojišťovny, jejich systém a funkce, včetně úhradových mechanizmů

Doporučená literatura

 • BARTÁK, M. 2010. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8.
 • ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. 2013. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 249 s. ISBN 978-80-7013-551-8.
 • BOROVSKÝ, J., DYNTAROVÁ, V. 2012. Ekonomika zdravotnických zařízení. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. 129 s. ISBN 978-80-01-05055-2.
 • DOLANSKÝ, H. 2008. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7248-482-9
 • STEJSKAL, J. 2010. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2010. 272 s. ISBN 978-80-86825-55-7.
 • STEJSKAL, J. 2014. Ekonomika neziskové organizace. 2. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2014. 262 s. ISBN 978-80-7501-063-6
 • ŠATERA, K.. 2010. Zdravotní pojištění a ekonomika. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 115 s. ISBN 978-80-7318-971-6.

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do ekonomických pojmů, zásad a zákonitostí. V části Ekonomika si předmět klade za cíl vysvětlit základní ekonomické pojmy,  vazby a vztahy.Znalosti:


Student se orientuje v základních ekonomických pojmech a zákonitostech.Dovednosti:


Student umí vypočítat čistou mzdu pracovníka, dále je schopen samostatně vyhledávat informace o zdravotnických zařízeních v příslušných rejstřících.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím