Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětAuditní činnost ve zdravotnických zařízeních I (ACZZ1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Eva Pavelková
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • základní pojmy a požadavky založené na normě ČSN EN ISO 19 011
 • fáze interního auditu
 • plán interního auditu
 • protokol o neshodě/zjištění
 • zpráva z interního auditu

Doporučená literatura

 • GLADKIJ, I. a kol. 2003. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.
 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 2004. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice – Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0629-6.
 • KRÁLÍČEK, V., MOLÍN, J.2014 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 231 s. ISBN 978-80-7478-557-3.
 • MARX, D.,VLČEK, F. 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. 91 s. ISBN 978-80-87323-04-05.
 • MÜLLEROVÁ, L a kol.2014. Auditing. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2014. 458 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2018-6.
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVA, M. 2003 Kreativní ošetřovatelský management. 1. vyd. Praha: Advent Orion, 2003.
 • HAKALOVÁ, J 2010. Účetní závěrka a auditing. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-144-9.
 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. 2005. Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 247 s. Zlepšování kvality a bezpečí zdravotní péče. ISBN 80-247-1001-3.
 • INSTITUT of MEDICINE, 2001. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC, USA: National Academies Press, 2001.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím