Kvalita a bezpečí v klinických postupech II

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětKvalita a bezpečí v klinických postupech II (KBKP2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZK

Sylabus

 • Student poukazuje na možná rizika a jejich prevence.
  Student zná také principy procesního řízení. Znát rizikové oblasti při poskytování zdravotní péče a znát
  možné principy jejich prevence. Základní témata se týkají těch oblastí poskytování zdravotní péče, kde je
  zvýšené riziko pochybení, respektive poškození pacientů.
  • Compliance pacientů
  • Příjem pacienta
  • Diagnostika
  • Rizikové oblasti
  Chyby v důsledku non-compliance pacientů - formální úprava procesu; výzvy pro pacienty - pacient je jistě
  odpovědný za včasné návštěvy lékaře/zdravotnického zařízení. Na druhé straně je vhodné zejména pro taková
  pracoviště, kde vynechání kontrolního vyšetření může pacienta ohrozit (onkologie, diabetologie, psychiatrie a
  další), stanovit postup pro případ, že se pacient nedostaví (například telefonát pacientovi).
  Přijetí pacienta k hospitalizaci - identifikace; prevence tromboembolické nemoci (TEN); srozumitelnost
  komunikace.
  Diagnostická pochybení - nedostatečné (anamnestické) informace (blesková diagnóza); nedostatečné/neúplné
  vyšetření; nesprávná interpretace závěrů vyšetření; indikace a interpretace vyšetření; neznalost a nezkušenost
  Důvody diagnostických pochybení - většinový pohled; myšlenkový zámek - předčasné závěry; nadměrné
  spoléhání se na závěry vyšetření; formulace zprávy.
  Chyby na operačním sále - příjem pacienta (prevence pádů); překládání pacienta na operační stůl (pády,
  katétry); prevence dekubitů; prevence popálení; prevence tromboembolické nemoci (TEN)
  Chyby v pooperační péči - kompetence/delegace pravomocí; kontinuita péče; technologie, přístroje; léčiva;
  monitoring.
  Student získává informace o nástrojích pro bezpečí pacientů - bezpečná klinická komunikace; bezpečná
  dokumentace; znalost specifických rizik z hlediska oboru; prevence rizik - hlášení; asertivní přístup; prevence
  nozokomiálních nákaz (NN).

Doporučená literatura

 • INSTITUTE of MEDICINE. 2011. Committee on Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice,
  G. Clinical practice guidelines we can trust. Washington, D.C.: National Academies Press.
 • LÍČENÍK, R. 2013. Klinické doporučené postupy I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
  2013. 133 s. monografie. ISBN 978-80-244-3983-9.
 • LÍČENÍK, R. 2013. Klinické doporučené postupy II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
  2013. 138 s. monografie. ISBN 978-80-244-3984-6.
 • WILLIAMSON, M.,, ed. a SNYDER, L. M., ed. 2015. Wallach's interpretation of diagnostic tests: pathways
  to arriving at a clinical diagnosis. 10th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2015. xvi, 1390 s.
  ISBN 978-1-4511-9176-9.
 • DOUGLAS, G., ed., NICOL, E. F., ed. a ROBERTSON, C., ed. 2013. Macleod's clinical examination. 13th
  ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2013. xvii, 451 s. ISBN 978-0-7020-4728-2.
 • Doporučená:
 • SUCHÝ, M. a kol. 2012. Klinické doporučené postupy v neurologii I: [národní sada klinických standardů]. 1.
  vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 273 s. ISBN 978-80-244-3004-1.
 • LÍČENÍK, R. 2009. Klinické doporučené postupy: obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd.
  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 117 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2265-7.
 • MUTSCHELKNAUSS, R., E. 2002. Praktická parodontologie: klinické postupy. Praha: Quintessenz, ©2002.
  532 s. ISBN 80-902118-8-7.

Anotace

Předmět poukazuje na informace o hlavních kritických oblastí při poskytování zdravotní péče Poukazuje na možná rizika a jejich prevence. Student zná také principy procesního řízení. Znát rizikové oblasti při poskytování zdravotní péče a znát možné principy jejich prevence. Základní témata se týkají těch oblastí poskytování zdravotní péče, kde je zvýšené riziko pochybení, respektive poškození pacientů. • Compliance pacientů • Příjem pacienta • Diagnostika • Rizikové oblasti Chyby v důsledku non-compliance pacientů - formální úprava procesu; výzvy pro pacienty - pacient je jistě odpovědný za včasné návštěvy lékaře/zdravotnického zařízení. Na druhé straně je vhodné zejména pro taková pracoviště, kde vynechání kontrolního vyšetření může pacienta ohrozit (onkologie, diabetologie, psychiatrie a další), stanovit postup pro případ, že se pacient nedostaví (například telefonát pacientovi). Přijetí pacienta k hospitalizaci - identifikace; prevence tromboembolické nemoci (TEN); srozumitelnost komunikace. Diagnostická pochybení - nedostatečné (anamnestické) informace (blesková diagnóza); nedostatečné/neúplné vyšetření; nesprávná interpretace závěrů vyšetření; indikace a interpretace vyšetření; neznalost a nezkušenost Důvody diagnostických pochybení - většinový pohled; myšlenkový zámek - předčasné závěry; nadměrné spoléhání se na závěry vyšetření; formulace zprávy. Chyby na operačním sále - příjem pacienta (prevence pádů); překládání pacienta na operační stůl (pády, katétry); prevence dekubitů; prevence popálení; prevence tromboembolické nemoci (TEN) Chyby v pooperační péči - kompetence/delegace pravomocí; kontinuita péče; technologie, přístroje; léčiva; monitoring. Student získává informace o nástrojích pro bezpečí pacientů - bezpečná klinická komunikace; bezpečná dokumentace; znalost specifických rizik z hlediska oboru; prevence rizik - hlášení; asertivní přístup; prevence nozokomiálních nákaz (NN).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím