Etika ve zdravotnictví

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětEtika ve zdravotnictví (EZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZK

Sylabus

 • sdělení pravdy a výhody sdělení pravdy
 • etické problémy zdravotnictví v 21 . století z právního pohledu
 • zdravotnické profese a pacient ve 21. století
 • etika mezi výzkumem a klinickou praxí

Doporučená literatura

 • BRENNAN, T.A., LEAPE, L.L., LAIRD, N., et al. 1991. Incidence of Adverse events amd negligence in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med 324:370-6).
 • IVANOVÁ, K.. 2006. Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Vyd. 1. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 240 s. ISBN 80-7013-442-9.
 • SLANÝ, J., JAVOROVÁ, L. 2011. Etika ve zdravotnictví. 1. vyd. Žilina: Georg, 2011. 102 s. ISBN 978-80-89401-56-7.
 • KEBZA, V. a kol. 2014. Psycholog ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 104 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2446-4.
 • DYTRT, Z. et al. 2013. Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 81 s. ISBN 978-80-87023-27-3.
 • HUMPL, L., PROKOP, J.,TOBIÁŠOVÁ, A.2013. První psychická pomoc ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 134 s. ISBN 978-80-7013-562-4.

Anotace

Předmět poukazuje na morální, etické aspekty práce ve zdravotnictví.


Cíl


Získat informace o etických aspektech pochybení ve zdravotnictví. Poskytování zdravotní péče je vysoce riziková činnost, protože zdravotníci (tak jako všichni ostatní lidé) chyby dělají a dělat budou, a že tato rizika nelze v žádném zdravotnickém zařízení na světě eliminovat.


 


Student získá základní informace o vývoji zdravotnické etiky od nejstarších dob až po současnost.


  • Problém pravdy - pokud pochybení lékaře nebo zdravotnického pracovníků, dojde k poškození pacienta (nesoustředěním lékaře se nezdaří operační zákrok, pacient byl mylně informován o své diagnóze, omylem byla diagnóza pacientovi nesdělena, pacientovi byl omylem (od)operován zdravý párový orgán, na správnou diagnózu byl operován nesprávný pacient etc.), prvním impulzivním nápadem, jak situaci řešit, je lež, snaha událost utajit, vyhnout se medializaci kauzy, případné soudní dohře. Problém pravdy a lži řeší různé etiky různě. Student zná informace o sdělení pravdy a výhody sdělení pravdy; nesdělení pravdy či lež.

 • Etické problémy zdravotnictví v 21 . století z právního pohledu

 • Zdravotnické profese  a pacient ve 21. století

 • Etika mezi výzkumem a klinickou praxí

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím