Leadership a komunikace I

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětLeadership a komunikace I (LK1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • nové pojetí leadershipu
 • podstata leadershipu, jeho funkce, elementy a procesy v organizačním kontextu
 • základní informace z komunikace a self managementu
 • techniky neutrálního jazyka a hledání předmětu jednání
 • charakteristika budování a vedení pracovního týmu
 • styly vedení a způsoby ovlivňování druhých

Doporučená literatura

 • ADAIR, J. E., P. J. REED. 2009. Ne šéf, ale lídr: jak vést ostatní po cestě k úspěchu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 193 s. ISBN 978-80-251-2447-5.
 • ARMSTRONG, M. 2005. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 856 s. ISBN 80-247-0469-2.
 • ARMSTRONG, M. a T. STEPHENS. 2008. Management a leadership. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 268 s. ISBN 978-80-247-2177-4.
 • BĚLOHLÁVEK, F. 2012. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 158 s. ISBN 978-80-247-4323-3.
 • BĚLOHLÁVEK, F. 2003. Desatero manažera. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 90 s. ISBN 80-7226-873-2.
 • BĚLOHLÁVEK, F. 2008. Jak vést svůj tým. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 142 s. ISBN 978-80-247-1975-7.
 • BENDER, P. U., E. HELLMAN. 2006. Niterný leadership. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 219 s. ISBN 80-7261-069-4.
 • BLAŽEK, L. 2011. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6.
 • BOOHER, D. D. 2003. Komunikujte s jistotou: více než 1000 rad a návodů, jak dosáhnout co nejlepšího účinku při jednání s lidmi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 336 s. ISBN 80-7226-762-0.
 • CARNEGIE, D. 2012. Jak získávat přátele a působit na lidi. 12. vyd. Praha: Dobrovský, 2012. 238 s. ISBN 978-80-7306-519-5.

Anotace

Předmět poukazuje na komunikaci a asertivitu - podstata komunikace, verbální komunikace včetně technik  BATNA, MATNA, WLATNA, metody kladení otázek, zrcadlení, naslouchání, volní i mimovolní projevy neverbální komunikace, zvyšování zdravého sebevědomí, metody vypořádání se s kritikou, definice asertivity, možnosti použití (výhody a rizika), základní pravidla asertivity, asertivní techniky, např. umění odmítnout a umění ocenit, emoční inteligence, zvládání komunikačních konfliktů a manipulace atd.


Cíl


Získat vědomosti a dovednosti z oblasti nového pojetí leadershipu, seznámit se s podstatou leadershipu, jeho funkcemi, elementy a procesy v organizačním kontextu a předejít tak bezúčelnému utrácení peněz, času a energie.


Student získá základní informace z komunikace a self managementu - základní nástroje a dovednosti neuro-linquistického plánování (NLP) pro budování vztahů, řešení situací, se kterými si manažer dosud nevěděl rady, selfmanagement a nástroje efektivního jednání. 


Student umí a zná techniky neutrálního jazyka a hledání předmětu jednání a umí využít technik aktivního naslouchání vč. přeformulování stížnosti na potřebu.


Student umí charakterizovat budování a vedení pracovního týmu - vlastnosti, cíle a role týmu, budování týmové důvěry, ovlivňování vývoje týmu, zvládání týmových krizí. Principy budování efektivního týmu, stádia vývoje týmu a role manažera v různých etapách, typologie členů týmu, zlepšování pracovních vztahů.


Student umí vést, usměrňovat sebe a ovlivňovat druhé, chovat se proaktivně, aplikovat techniky efektivních interpersonálních vztahů, efektivně komunikovat v rámci organizace a při jednáních se spolupracovníky.


Student zná styly vedení a způsoby ovlivňování druhých pomocí komunikace a motivace, zná charakteristiky stylů vedení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím