Marketing ve zdravotnických zařízeních

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětMarketing ve zdravotnických zařízeních (MZZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Jana Růžičková, MBA
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • marketing jako nástroj zvyšování efektivity managementu
 • zdravotnický marketing vůči pacientským komunitám a sociálnímu systému
 • strategický marketing jako součást strategického managementu
 • nástroje strategického marketingu
 • řízení marketingového mixu vůči pacientským komunitám a sociálnímu systému
 • atributy a vliv značky
 • vytvoření inspirativní vize značky
 • řízení účinného marketingového mixu

Doporučená literatura

 • BOROVSKÝ, J., SMOLKOVÁ, E. 2014. Marketing ve zdravotnictví. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. 112 s. ISBN 978-80-01-05413-0.
 • EXNER, .L., RAITER, T., STEJSKALOVÁ, D. 2005. Strategický marketing zdravotnických zařízení. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. 188 s. ISBN 80-86419-73-8.
 • FORTENBERRY, J., L. 2011. Cases in health care marketing. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, ©2011. xii, 239 s. ISBN 978-0-7637-6448-7.
 • HILLESTAD, S., G., BERKOWITZ, E., N.2013. Health care market strategy: from planning to action. 4th ed. Burlington, Mass.: Jones & Bartlett Learning, ©2013. xviii, 358 s. ISBN 978-0-7637-8928-2.
 • HOFFMANN, S., SCHWARZ, U., MAI, R. 2012. Angewandtes Gesundheitsmarketing. Wiesbaden: Springer, ©2012. x, 450 s. ISBN 978-3-8349-4034-6.
 • MACDONALD, L.,et al.2012. Evidence review: social marketing for the prevention and control of communicable disease: insights into health communication. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2012. iv, 20 s. ECDC technical report. ISBN 978-92-9193-392-1.
 • RESNICK, E., A. ,SIEGEL, M. 2013. Marketing public health: strategies to promote social change. 3rd ed. Burlington, Mass.: Jones & Bartlett Learning, ©2013. xvii, 382 s. ISBN 978-1-4496-8385-6.
 • STAŇKOVÁ, P. 2013. Marketingové řízení nemocnic = Marketing management of hospitals: teze habilitační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 54 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-253-4.
 • VICAN, T., VANĚK, J., KOZÁK, V. 2012. Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. 90 s. ISBN 978-80-87500-29-3.
 • ZLÁMAL, J. 2009.Marketing ve zdravotnictví. Vyd. 2., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 150 s. ISBN 978-80-7013-503-7.
 • BERKOWITZ, E., N. 2011. Essentials of health care marketing. 3rd ed. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning, ©2011. xx, 515 s. ISBN 978-0-7637-8333-4.
 • BOROVSKÝ, J., SMOLKOVÁ, E., JAKUBŮV, L. 2011. Marketing ve zdravotnictví. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. 98 s. ISBN 978-80-01-04801-6.
 • KOTLER, P., SHALOWITZ, J., STEVENS, R., J. 2008. Strategic marketing for health care organizations: building a customer-driven health system. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, ©2008. xx, 556 s. ISBN 978-0-7879-8496-0.
 • THOMAS, R., K. 2010. Marketing health services. 2nd ed. Chicago: Health Administration Press, ©2010. xxiii, 495 s. ISBN 978-1-56793-336-9.

Anotace

Předmět poukazuje na marketing ve zdravotnictví - marketing jako nástroj zvyšování efektivity managementu, zdravotnický marketing vůči pacientským komunitám a sociálnímu systému, strategický marketing jako součást strategického managementu, nástroje strategického marketingu, řízení marketingového mixu vůči pacientským komunitám a sociálnímu systému, atributy a vliv značky, vytvoření inspirativní vize značky, řízení účinného marketingového mixu. Cíl Prohloubí a získat vědomosti a dovednosti z oblasti marketingu. Budovat dobré vztahy s jednotlivými cílovými skupinami zdravotnického zařízení. Student zná základní pojmy a vývoj Public relation (PR), PR jako součást integrované marketingové komunikace, strategie PR, cílové skupiny, komunikační techniky a nástroje, Media relations, tisková konference, interní komunikace. Student pochopí význam marketingové komunikace jako efektivního prostředku naplňování cílů zdravotnického zařízení. Student se naučí jak správně strategicky řídit marketing, realizovat strategickou analýzu pro marketing, definovat marketingovou strategii a tuto implementovat, vše s návazností na ostatní firemní strategie. Poskytnout ucelený soubor poznatků a základních pojmů z ekonomiky zdravotnictví, finanční, pojišťovací a úhradové struktury systému zdravotní péče. Student umí připravit vhodný mix nástrojů PR pro dosažení komunikačních cílů firmy. Umí prezentovat firmu vůči veřejným sdělovacím prostředkům a tím i prosazovat zájmy organizace směrem k veřejnosti a společnosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím