Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětManagement řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II (MRRBZ2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. František Vlček, Ph.D., MHA
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

 • řízení změn
 • krizový management
 • krizové stituace ve zdravotnictví
 • zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních
 • eliminace a prevence rizikových faktorů spojených s poskytováním zdravotní péče

Doporučená literatura

 • BARKER, L. A., GOUT, B. S., CROWE, T. C. 2011. Hospital Malnutrition: Prevalence, Identification and Impact on Patients and the Healthcare System. International Journal of Environmental Research and Public Health. 8: 514–527.
 • Carroll, R. et al.2011. Risk management handbook for health care organizations. 6th ed. San Francisco: Jossey-Bass, ©2011. 3 sv. ISBN 978-0-470-62080-9.
 • ČSN ISO 31000 - Management rizik - principy a směrnice. 2010. [online] [2015-09-25]. Dostupné z: https://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=86884
 • GLADKIJ, I. a kol. 2003. Management ve zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Computer Press. 2003. 380 s.ISBN 80-7226-996-8.
 • Joint Commission International. 2005. Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 247 s. Zlepšování kvality a bezpečí zdravotní péče. ISBN 80-247-1001-3.
 • MARX, D, VLČEK, F. 2013 Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80-87323-04-05ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. 2008. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. 1. vydání. Praha Grada. 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2616-8.
 • Vincent, Ch. 2010. Patient safety. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010. xiii, 416 s. ISBN 978-1-4051-9221-7.
 • Keclíková, K. 2012. Systém řízení rizik jako součást integrovaného systému managementu kvality ve zdravotnictví = Risk management system as part of integrated quality management system in healt[h]care: teze disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 27 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-194-0.
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. 2010. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada. 2010. 354 s. ISBN 978-80-247-4644-9.

Anotace

Předmět poukazuje na řízení změn, krizový management, krizové stituace ve zdravotnictví.


Dále na zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních, eliminaci a prevenci rizikových faktorů spojených s poskytováním zdravotní péče.


Cíl


Zavádění systematických a ověřených přístupů k zajištění bezpečnosti pacientů, jako, proces zvýšení celkové kvality péče.


Student identifikuje nutnosti a rozhodnutí o změně, řízení procesů, strategické změny, úlohy a role v procesu změny, plánování změny v organizaci.


Student zná řízení ,,pod tlakem,, techniky řízení v krizových situacích, nesoulad mezi cíli a metodami, aktuální symptomy řízení. Efektivní řízení v krizi. Pasti a překážky efektivního řízení v krizi.


Student pochopí role zdravotnictví v bezpečnostním systému státu, koncepci bezpečnostní politiky zdravotnictví, terminologii krizového řízení.


Student pochopí IZS - organizaci a zajištění neodkladné péče, zásady řízení zdravotnického zásahu, havarijní a traumatologického plánování.


Student zná postavení lůžkového  zařízení v systému krizové připravenosti a ochranu bezpečnosti klientů.


Student pochopí definice, klasifikace a sledování nežádoucích událostí; systémy rozpoznání nežádoucích událostí; nástroje k analýze rizik ve zdravotnictví -  analýza kořenových/skutečných příčin událostí Root cause analysis (RCA); analýza možnosti vzniku vad a jejich následků -  Failure mode and effect Analysis (FMEA); bezpečnostní vizita


Student teoreticky zvládne nástroje pro analýzu a prevenci rizik při poskytování zdravotní péče

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím