Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětBezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních (BOZZZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantIng. Jan Rais, MBA
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • platné právní a ostatní předpisy sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • předpisy a normy v oblasti požáru či zakouření, které vycházejí z národní legislativy
 • řízení rizik - analýza rizika z hlediska požáru či zakouření, analýza rizika před stavbou či rekonstrukcí či jinými činnostmi dočasně zvyšujícími riziko požáru či zakouření, zavedení takových preventivních opatření, která požární riziko snižují či zmírňují jeho dopady
 • legislativa v oblasti nakládání s chemickými látkami a odpadem
 • zvládání krizových situací, ve kterých zdravotnická zařízení hrají roli jako příjemce velkého počtu raněných, epidemie nebo teroristický útok.

Doporučená literatura

 • KATZ, D., L. et al.2014. Jekel's epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health. 4th ed. Philadelphia: Saunders, ©2014. xiii, 405 s. ISBN 978-1-4557-0658-7.
 • KONEČNÁ, E., RICHTER, A., KUBÍN, .J. 2012. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví: učební text. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. 65 s. ISBN 978-80-7372-818-2.
 • KUBÍN, J., RICHTER, A. 2014. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví: učební text [CD-ROM]. 2. vyd. V Liberci: Technická univerzita, 2014. Požadavky na systém: Adobe Acrobar Reader. ISBN 978-80-7494-063-7.
 • KUKLOVÁ, D. 2011. Zdravotní péče a ochrana zdraví při práci. Praha: BMSS-Start, 2011. 120 s. Průvodce do kapsy, 3/2011.
 • PETRŮ, A. a kol.2009. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. 1 sv. (pořadač s volnými listy).
 • SANCHEZ, J., A., ed. 2012. Patient safety. Philadelphia: Saunders, 2012. xix, 188 s. Surgical clinics of North America, vol. 92, no 1, February 2012. ISBN 978-1-4557-3937-0.
 • SPATH, P. 2011. Error reduction in health care: a systems approach to improving patient safety. 2nd ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2011. xxiii, 392 s. ISBN 978-0-470-50240-2.
 • TARTAINI, P. 2006. Přeprava infekčních látek a dalších nebezpečných věcí ve zdravotnictví. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 78 s.
 • TWEEDY, J., T. 2006. Healthcare hazard control and safety management. 2nd ed. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. xvii, 793 s. ISBN 1-57444-306-2.
 • VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 21/1996Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů
 • VYHLÁŠKA č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří ve znění pozdějších předpisů
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. § 8 odst. 1 písm. e) ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 350/2011 Sb., chemický zákon; zákon č. 185/2011 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 18/1997 Sb., atomový zákon; zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a další související právní předpisy ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,§ 47 odst. 1 písm. e) ve znění pozdějších předpisů
 • HLAVÁČKOVÁ, D. et al .2007. Krizová připravenost zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7013-452-8.
 • KONFERENCE PRO SESTRY.2008. Bezpečnost pracovníka, bezpečnost pacienta/klienta: sborník: 13.-14. května 2008, Brno. Ostrava: DTO CZ, 2008. 40 s. ISBN 978-80-02-02028-8.
 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80-87323-04-05.
 • ZACHER, H.2014. Patient safety - a psychological perspective. Berlin: de Gruyter, ©2014. ix, 140 s. Patient safety; Vol. 8. ISBN 978-3-11-028173-6.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím