Zdravotnické právo II

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětZdravotnické právo II (ZP2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantJUDr. Renata Korečková
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

 • základní právní instituty spojené s poskytováním zdravotních služeb
 • obsah právní odpovědnosti zdravotnického pracovníka
 • rámcové informace o organizaci systému zdravotní péče a o způsob úhrady zdravotních služeb
 • profesní předpisy nelékařských zdravotnických pracovníků

Doporučená literatura

 • Uherek, P. 2014. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 214 s. ISBN 978-80-7478-476-7.
 • JAKEŠOVÁ, P. a kol. 2014. Právní gramotnost v medicíně. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 437 s. ISBN 978-80-244-4375-1.
 • Krejčíková, H. 2014. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, ©2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.
 • Mach, J. a kol. 2013. Univerzita medicínského práva. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 232 s. ISBN 978-80-247-5113-9.
 • Matějek, J. 2012. Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. 1. vyd. Praha: Galén, ©2012. 189 s. ISBN 978-80-7262-850-6.
 • Prudil, L. 2014. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde Praha, 2014. 178 s. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-929-8.
 • Sovová, O. 2013. Zdravotnické právo a legislativa [CD-ROM]. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. Texty k sociální práci. Právo v sociální práci; sv. 12. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7435-262-1.

Anotace

Zařazení předmětu vychází z potřeby zvýšení právního vědomí nelékařských zdravotnických pracovníků – v zájmu pacientů, zdravotnických profesionálů i v zájmu úrovně celého systému zdravotní péče. 


 


Tento kurz navazuje na předmět Zdravotnické právo I. Student si prohloubí znalosti základních právních institutů spojených s poskytováním zdravotních služeb a podrobněji se seznámí s obsahem právní odpovědnosti zdravotnického pracovníka. Získá rovněž rámcové informace o organizaci systému zdravotní péče a o způsobu úhrady zdravotních služeb. Seznámí se také s obsahem profesních předpisů nelékařských zdravotnických pracovníků a s jejich pracovněprávními (příp. správněprávními) souvislostmi. 


 


Cílem tohoto navazujícího kurzu je získání širšího pohledu na zdravotní služby. Absolvent kurzu bude schopen pochopit vztahy, jichž se jako zdravotnický pracovník bezprostředně neúčastní, ale které ovlivňují jeho práci. Bude schopen se orientovat v systému zdravotních služeb. Bude kladen důraz na propojení zařazených témat s dosavadními zkušenostmi studentů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím