Kommunikation 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětKommunikation 2 (KOM2n)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Lenka Nevrklová
JazykNěmecky
Počet kreditů2
Ekvivalent
Prezenční studium
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

  • Patienten

Doporučená literatura

  • Venglářová, M. - Mahrová G.: Komunikace pro zdravotní sestry, Grada 2006, Praha, ISBN 80-247-1262-8
  • Kopřiva, P. – Nováčková, J. – Nevolová, D. – Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován, Spirála 2012, ISBN 9-80-904030-0-0
  • Brumovská, T. – Málková, Seidlová, G.: Mentoring. Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví, Portál 2010, Praha, ISBN 978-80-7367-772-5
  • Kolektiv autorů: Německá konverzace u lůžka nemocného, Grada, Praha 2018, ISBN 978-80-271-0211-2
  • Firnhaber-Sensen, U., Rodi, M.: Deutsch im Krankenhaus, Berufssprache für Ärzte und Pflegekräfte, Langenscheidt KG 2009, Berlin und München, ISBN 978-3-468-49527-4

Anotace

Cílem výuky předmětu Kommunikation II bude rozvíjet schopnost vést korektní rozhovor o každodenních záležitostech, nemocničním prostředí, léčení i uzdravování s různými partnery do dialogu. Výuka trvá jeden semestr. Kurz je ukončen zápočtem.Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu


-          70% účast


-          Aktivní spolupráce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím