Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče v psychiatrii (OPPS)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Soňa Zajícová Špinarová
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Historie a současnost psychiatrie.
 • 2. Psychiatrická propedeutika.
 • 3. Právní a etické aspekty péče o duševně nemocné.
 • 4. Příčiny a prevence duševních onemocnění.
 • 5. Klinické projevy duševních onemocnění.
 • 6. Léčení duševních poruch u dospělých.
 • 7. První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky.
 • 8. Schizofrenie, poruchy s bludy, formy resocializace.
 • 9. Afektivní poruchy
 • 10. Neurotické poruchy, akutní reakce na stres.
 • 11. Poruchy osobnosti.
 • 12. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané požíváním alkoholu.
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelský proces v psychiatrii u klinických stavů, které se projevují u žen v souvislosti s těhotenstvím.
 • Ošetřovatelský proces v psychiatrii u klinických stavů, které se projevují u žen v souvislosti s porodem.
 • Ošetřovatelský proces v psychiatrii u klinických stavů, které se projevují u žen v souvislosti s obdobím šestinedělí.
 • Léčení duševních poruch u dětí.
 • První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky (včetně zákonných zástupců).
 • Psychické poruchy v dětství a adolescenci.
 • Schizofrenie v dětství a adolescenci.
 • Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • HORT, V. Dětská a adolescentní psychiatrie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 496 s. ISBN 80-7178-472-9.
 • HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. Vyd. Praha, Tigis, 2002. 883 s. ISBN 80-900130-1-5
 • PETR, T., MARKOVÁ, E., Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 296 s. ISBN 978-80-247-4236-6.
 • RABOCH J, PAVLOVSKÝ, P. A KOL. Psychiatrie. 1. Vyd. Praha: Karolinum, 2013. 468 s. ISBN 978-80-2461-985-9.
 • Doporučená:
 • BEER, M. O. D., PEREIRA, M., PATON, C. Intenzivní péče v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 296 s. ISBN 80-247-0363-7.
 • BOUČEK, J., PIDRMAN, V. Psychofarmaka v medicíně. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 286 s. ISBN 80-247 1136-2.
 • MARKOVÁ, E. VENGLÁŘOVÁ, M. BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 352 s. ISBN 80-247-1151-6.
 • PAPEŽOVÁ, H. Spektrum poruch příjmu potravy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 424 s. ISBN 978-80-247-2425-6.
 • PACLT, I. a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978 80-247-1426-4.
 • ŠLAISOVÁ, I. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. Vyd. Hradec Králové: Nukleus, 2004. ISBN 80-86225-51-8.
 • ZVOLSKÝ, P. Obecná psychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 192 s. ISBN 80-7184-494-2 .
 • ZVOLSKÝ, P. a kol. Speciální psychiatrie. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2001. 235 s. ISBN 80-7184-203-6.

Anotace


Výsledky učení:Cíle:


Předmět je součástí komplexu předmětů klinického ošetřovatelství. Poskytuje poznatky o prevenci a příčinách duševních onemocnění, o symptomatologii, syndromologii, nozologii a specificích duševních poruch v jednotlivých věkových obdobích, o léčbě a rehabilitaci duševních poruch. Předmět aplikuje ošetřovatelský proces v psychiatrii u klinických stavů, které se projevují u žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem a obdobím šestinedělí.Znalosti:


Student se seznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami a duševními onemocněními, které významně ovlivňují kvalitu života člověka. Obsah vyučování zohledňuje jednotlivé věkové kategorie – dospělost, dospívání a dětství z hlediska projevů duševních onemocnění. Vytváří představu o multidisciplinárním přístupu k péči o nemocné v psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče.Dovednosti:


Student identifikuje příznaky duševních poruch a duševních onemocnění pomocí pozorování projevů chování nemocných.Obecné způsobilosti:


Student získává znalosti a profesionální dovednosti nezbytné k plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v oboru psychiatrie a pro činnosti s touto zdravotní péčí související


Výukové metody: přednášky,přednášky s diskusí,cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Zápočet pro prezenční formu všeobecná sestra a porodní asistentka – aktivní účast na cvičeních, splnění docházky na 70 %, písemný test s minimální úspěšností 60 %.


Zápočet pro kombinovanou formu všeobecná sestra - písemný test s minimální úspěšností 60 %.


 Studijní zátěž porodní asistentka:Prezenční studium:


Přednášky: 20 hodin                   Cvičení: 0


Samostatná příprava: 20 hodin


Celkem: 40 hodinStudijní zátěž všeobecná sestra:Prezenční  studium:


Přednášky: 12 hodin                Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 16 hodin


Celkem: 40  hodinKombinované studium:


Přednášky: 10 hodin                Cvičení: 10 hodin


Samostatná příprava: 40 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím