Ošetřovatelská péče o seniory

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče o seniory (OPS-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA

Sylabus

 • Koncepce oboru gerontologie, teorie stárnutí, fyziologie stárnutí, funkční změny ve vyšším věku.
 • Charakteristika chorob vyššího věku, efekt ledovce, polymorbidita, mikrosymptomatologie.
 • Nejčastější choroby trávicího ústrojí a urologická onemocnění ve stáří.
 • Kapitoly z geriatrické kardiologie a pneumologie
 • Farmakoterapie v geriatrii.
 • Demence
 • Cvičení:
 • Rehabilitační péče u geriatrického klienta.
 • Inkontinence u geriatrických pacientů.
 • Psychosociální změny ve stáří.
 • Zdravý životní styl ve stáří

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0548-6.
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4
 • SCHULER, Matthias a Peter OSTER. Geriatrie od A do Z pro sestry. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3013-4.
 • ZRUBÁKOVÁ, Katarína a Štefan KRAJČÍK. Farmakoterapie v geriatrii. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5229-7.
 • Doporučená:
 • KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3.
 • TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, c2005. ISBN 8072623656.
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. České ošetřovatelství: praktická příručka pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. Praktické příručky pro sestry. ISBN 8070133635.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Seznámení   studentů s involučními změnami a změnami zdravotního stavu v souvislosti   se stárnutím. Seznámení s onemocněními vyššího věku z hlediska ošetřovatelské   péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je   kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a   způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o   seniory v oblasti primární, lůžkové a následné péče.Znalosti:


Student má přehled o fyziologickém procesu   funkčních změn ve stáří.Dovednosti:


Student ovládá ošetřovatelskou péči o specifické   skupiny starých pacientů.Obecné   způsobilosti:


Student je způsobilý realizovat ošetřovatelský   proces v geriatrii.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Primárním hodnocením jsou body v rozmezí 0-100 získané za 4. aktivity (každá je max. za 25b.) v průběhu semestru.  


Pro uspěšný zápočet je nutné získat min. 50b. ze 100bodů. Studijní zátěž:Prezenční  studium


Přednášky: 8 hodin               Cvičení: 8 hodiny


Samostatná příprava: 24  hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium


Přednášky: 10 hodin               Cvičení: 5hodiny


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím