Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče v dermatovenerologii (OPD)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Kůže: anatomie, fyziologie, klinická morfologie
 • 2. Základní klinické vyšetření v kožním lékařství; epikutánní testy
 • 3. Zásady zevní léčby kožních chorob
 • 4. Venerologická problematika
 • 5. Kožní exantémy - způsobené viry, bakteriemi, houbami, kvasinkami
 • 6. Bakteriální původci pohlavně přenosných chorob (neisserie, treponemy, chlamydie).
 • 7. Původci virových infekcí (CMV, HPV). Virus zarděnek a jeho význam v porodnictví a neonatologii.
 • Cvičení:
 • Virus zarděnek a jeho význam v porodnictví a neonatologii.
 • Sexuálně přenosné infekce (HIV, VHB, HSV).
 • Patogenní prvoci jako původci pohlavně a transplacentárně přenosných chorob (toxoplasmy a trichomonády).
 • Névy, benigní a maligní nádory kůže

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NOVÁKOVÁ, Iva. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3422-4.
 • VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná. 2., přepr. vyd. Brno: Neptun, 2005, 459 s. ISBN 80-868-5000-5.
 • Doporučená:
 • CETKOVSKÁ, Petra, Karel PIZINGER a Jiří ŠTORK. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024710044.
 • RÖCKEN, Martin, Martin SCHALLER, Elke SATTLER a Walter H. C. BURGDORF. Kapesní atlas dermatologie. Přeložil Marta CETKOVSKÁ, přeložil Pavel CHALOUPKA. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0106-1.
 • ŠTORK, Jiří. Dermatovenerologie. 2. vyd. Praha: Galén, c2013. ISBN 9788072628988.
 • PLZÁKOVÁ, Zuzana, Jiří ŠTORK a Jana HERCOGOVÁ. Kazuistické repetitorium česko-slovenské dermatologie. Praha: Mladá fronta, 2009. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2049-7.

Anotace


Výsledky učení:


Student si osvojil znalosti o onemocněních kůže a sexuálně přenosných nemocech.


Student je schopen provádět fyzikální vyšetření kůže. Ovládá aplikaci léčivých přípravků na kůži a ošetřovatelskou  péči o nemocné v dermatovenerologii.Cíl:


Předmět seznamuje studenty s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními postihujícími kůži a pohlavní orgány. Obsah učiva z oblasti venerologie se nachází v přímé souvislosti s poznatky z oblastí mikrobiologie, epidemiologie a imunologie.Znalosti:


Student si osvojil znalosti o onemocněních kůže a sexuálně přenosných nemocech.Dovednosti:


Student je schopen provádět fyzikální vyšetření kůže. Ovládá aplikaci léčivých přípravků na kůži a ošetřovatelskou péči o nemocné v dermatovenerologii.Obecné způsobilosti:


Student je způsobilý poskytovat ošetřovatelskou péči v oblasti dermatovenerologie.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Podmínkou zápočtu je 75% účast na výuce a vypracování kazuistiky na dané téma.


 Studijní zátěž:Prezenční  studium 


Přednášky: 8 hodin                         Cvičení: 0hodiny


Samostatná příprava: 32 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium 


Přednášky: 3 hodiny                         Cvičení: 2hodiny


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím