Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětEkonomika a pojištění ve zdravotnictví (EPZ-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Základní modely zdravotnických systémů
  • O pojištění
  • Sociální zabezpečení v podmínkách ČR
  • Zdravotní pojištění v podmínkách ČR
  • Systém veřejného zdravotního pojištění
  • Financování zdravotní péče v ČR
  • Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR

Doporučená literatura

  • Lízalová, L. Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví. Jihlava, VŠPJ, 2016
  • Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: MU, 2005. ISBN 80-7013-429-1.
  • Němec, J.: Principy zdravotního pojištění. Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.

Anotace

Předmět poskytuje studentům orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o modelech financování zdravotní péče, o způsobu úhrady zdravotní péče a aspektech financování zdravotní péče v ČR.


 


Cílem předmětu je uvést studenty do základních mechanismů, které fungují v oblasti veřejného zdravotního pojištění v České republice.


 


Znalosti: Student chápe principy pojištění a dokáže popsat fungování veřejného zdravotního pojištění v aktuálních podmínkách.


 


Dovednosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace o zdravotnických zařízeních v příslušných rejstřících - Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a Obchodním rejstříku.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace a tyto informace využívat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím