Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví (OPGP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Petra Herboltová
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
 • 1. Anatomie reprodukčních orgánů ženy. Neurohumorální řízení cyklu
 • 2. Vrozené vývojové vady rodidel
 • Endometrioza
 • Záněty rodidel, sexuálně přenosná onemocnění (STD), endometrioza,neplodnost
 • Operační metody v gynekologii, velké gynekologické operace
 • Benigní a maligní nádory rodidel. Benigní a maligní nádory prsu
 • Náhlé příhody v gynekologii
 • Urogynekologie, klimakterium
 • Vývoj plodového vejce, těhotenství
 • Fyziologický porod
 • Poruchy délky trvání gravidity
 • Fyziologické šestinedělí, laktace
 • Akutní příhody v porodnictví
 • Rh – inkompatibilita
 • Diabetes mellitus v těhotenství
 • Vícečetné těhotenství
 • Renální onemocnění v těhotenství
 • Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství
 • Hepatopathie a GIT onemocnění v graviditě
 • Právní problematika těhotenství
 • Porodnické operace
 • Mateřská mortalita a morbidita, náhlá smrt ženy v těhotenství, za porodu a v šestinedělí

Doporučená literatura

 • CITTERBART a kol., Gynekologie, Grada 2001
 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
 • ROZTOČIL, A. a kol.: Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii. 1.vyd., Brno: IDVZP, 1998

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s péči o zdraví ženy podle jejího věku. Charakterizuje klinické stavy gynekologických onemocnění z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním, jejich etiologii, symptomatiku, diagnostiku a léčbu. Dále seznamuje studenty s diagnostikou těhotenství a preventivní péčí o těhotnou ženu a s porodem. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb žen a jejich uspokojování podle věku, včetně zdravého sexuálního života. Seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče.


Cíl:   Cílem   předmětu je vybavit studenty širokými vědomostmi v oboru gynekologie a to   v oblasti péče o ženu z pohledu zdraví i nemoci. Dalším cílem je   seznámit studenty s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou a léčbou   onemocnění ženských pohlavních orgánů včetně onemocnění prsu.


Znalosti:   Student   je schopen rozpoznat, pozorovat a správně zhodnotit onemocnění ženských   pohlavních orgánů včetně prsu.Dovednosti:   Student   dovede plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči v gynekologii.  


 


Obecné   způsobilosti: Student se orientuje ve specifické péči v gynekologii.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím