Multikulturní ošetřovatelství

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětMultikulturní ošetřovatelství (MKO)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 6 kr. KZ
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Etnické a kulturní hodnoty.
 • 2. Role muže a ženy ve společnosti.
 • 3. Osobní prostor, teritorialita.
 • 4. Modely komunikace ve společnosti.
 • 5. Náchylnost k chorobám.
 • 6. Systém zdravotní péče.
 • 7. Kulturní šok. Kultura chudoby.
 • 8. Náboženství a zdraví.
 • 9. Islám. Judaismus. Hinduismus. Buddhismus.
 • 10. Vybrané etnické a kulturní skupiny – Evropané, Romové, Arabové, Asiaté, Afričané.

Doporučená literatura

 • IVANOVÁ, K.,ŠPIRUDOVÁ, L.,KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství 1. Praha: Grada, 2005, 248 s. ISBN 8024712121
 • ŠPIRUDOVÁ, L. et al. Multikulturní ošetřovatelství 2.1.vyd. Praha: Grada, 2006, 248 s. ISBN 802471213X
 • ŠPIRUDOVÁ, L., IVANOVÁ, K., HALMÓ, R., BURSOVÁ, J., TOMANOVÁ, D.: Transkulturní péče aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Olomouc: PF a LF, 2002

 • JANOUŠEK, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Grada, 2007
 • LINHARTOVÁ, V.: Praktická komunikace v medicíně. Grada, 2006
 • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie, 2.vyd. Praha: Portál, 2007, 220 s. ISBN 978-80-7367-280-5
 • ŠPIRUDOVÁ, L., BURSOVÁ, J., TOMANOVÁ, D., PRUCHOVÁ, E.: Multikulturní ošetřovatelství ve vzdělávacím procesu na SZŠ a VZŠ. Olomouc: PF a LF, 2002

Anotace

Cílem předmětu je získat schopnost používat pojmy etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, znát základní charakteristiky vybraných etnických, kulturních a náboženských skupin, umět aplikovat ošetřovatelský proces u klientů s ohledem na jejich etnická, kulturní a duchovní specifika. Aplikace multikulturní problematiky do komunitní péče. V tomto teoretickém předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem   předmětu je vybavit studenty schopností používat pojmy etnicita, kultura,   duchovno, víra a náboženství. Využití teoretických znalostí předmětu student   uplatní v oblasti ošetřovatelského procesu. Znalosti:


Student  zná základní pojmy i základní charakteristiky vybraných etnických, kulturních a náboženských   skupin.
 
 Dovednosti:


Student   umí aplikovat ošetřovatelský proces u klientů s ohledem na jejich etnická,   kulturní a duchovní specifika.Obecné   způsobilosti:


Aplikace   multikulturní problematiky do komunitní péče. V tomto teoretickém předmětu   studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném   oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím