Ošetřovatelská péče v neurologii

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče v neurologii (SPv)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Základní neurologické pojmy.
 • 2. Příznaky a projevy poruch nervového systému.
 • 3. Topika.
 • 4. Speciální neurologická vyšetření dětí a dospělých
 • 5. Etiologie neurologických onemocnění.
 • 6. Léčení onemocnění centrálního a periferního nervového systému u dětí a dospělých.
 • 7. Vertebrogenní onemocnění.
 • 8. Speciální neurochirurgie u dětí a dospělých.
 • 9. Dětská neurologie.
 • Cvičení
  1. Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u nemocných s neurologickým onemocněním.
 • 2. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující mozek.
 • 3. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující míchu.
 • 4. Ošetřovatelský proces u pacientů s roztroušenou sklerózou.
 • 5. Ošetřovatelský proces u pacientů s Parkinsonovou chorobou
 • 6. Ošetřovatelský proces u dítěte s dětskou mozkovou obrnou.
 • 7. Ošetřovatelský proces u pacientů po úrazech mozku a míchy.
 • 8. Ošetřovatelský proces u pacientů s neuroinfekcí.
 • 9. Ošetřovatelský proces u pacientů s neuromuskulárním onemocněním.
 • 10. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující periferní nervový systém.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  SEIDL, Z. Neurologie pro studium i praxi. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 978-80-2470-623-8.
 • TYRLÍKOVÁ, P., I. Neurologie pro sestry. 1.vyd. Brno, IDV PZ, 1999. ISBN 80-7013-287-6.
 • Doporučená:
  AMBLER, Z. Neurologie pro studenty lékařské fakulty. 1. Vyd.Praha: UK, 2000. ISBN 80-246-0080-3.
 • AMBLER, Z. a kol. Klinická neurologie. Část obecná. 1. Vyd. Praha: Triton, 2004 ISBN 80-7254-556-6.
 • URBÁNEK, K. a kol. Vyšetřovací metody v neurologii. 1. Vyd. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0501-6.
 • URBÁNEK, K. Skriptum speciální neurologie. 1. Vyd.Olomouc: UP, 2000. ISBN 80-244-0183-5.
 • KOTAGAL, S. Základy dětské neurologie. 1. Vyd. Praha: Triton, 1996. ISBN 80-85875-06-3.
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. 1. Vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1018-8.

Anotace


Cíle:


Předmět jako integrální součást komplexu předmětů klinického ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty s principy léčení a ošetřování nemocných s neurologickými onemocněními. Seznamuje s patofyziologií neurologických onemocnění, diagnostickými metodami v neurologii a základními klinickými neurologickými obrazy.Znalosti:


Studenti se obeznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují centrální a periferní nervový systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Předmět vytváří u studentů komplex znalostí o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti primární, sekundární a terciární neurologické péče.Dovednosti:


Student ovládá ošetřovatelskou anamnestiku a diagnostiku u nemocných s neurologickými onemocněními. Provádí plánování a vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Studenti jsou způsobilí plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence v neurologii a vyhodnocovat jejich účinnost.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím