Filosofie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětFilosofie (FIL)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Ingrid Juhásová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základy filozofie
 • Základní filozofické směry – antika, středověk, renesance, filozofie 19. – 20. stol
 • Dějiny náboženství, přehled, vývoj směrů
 • Indická filozofie, hinduismus, buddhismus; taoismus a křesťanství
 • Filozofie poznání
 • Vztah filozofie a medicíny
 • Světový názor a hierarchie hodnot
 • Názory člověka na život, smrt, zdraví, nemoc; systém hodnot
 • Kvalita a smysl lidského života z pohledu filozofů, zdravotníků a pacientů
 • Pravda na nemocničním lůžku
 • Thanatologie
 • Základy logiky

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • HLAVINKA, P.: Dějiny filosofie jasně a stručně. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 265 s. ISBN 80-7387-015-0.
  STÖRING, J. H. Malé dějiny filosofie. 8.vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství. 2007. 456 s. ISBN 978-80-7195-206-0.
 • STÖRING, J. H. Malé dějiny filosofie. 8.vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství. 2007. 456 s. ISBN 978-80-7195-206-0.
 • STARK, S. Filozofie člověka v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7043-711-7.
 • Doporučená:
 • FEARN, N.: Jak a o čem přemýšlejí filozofové. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 168 s. ISBN 80-7178-784-1.
 • STÖRING, J. H. Malé dějiny filosofie. 8.vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství. 2007. 456 s. ISBN 978-80-7195-206-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíle:


Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti. Podílí se na formování charakterových vlastností všeobecné sestry a přispívá ke svobodě myšlení a projevu. Cílem je naučit se orientovat v jednotlivých světových názorech a poznat základní filozofické kategorie. Pochopit souvislosti mezi filozofií, medicínou a ošetřovatelstvím v historickém vývoji a v současnosti.Znalosti:


Student projevuje znalost základních filozofických směrů. Má přehled o dějinách náboženství a vývoji filozofických směrů.Dovednosti:


Student vyjádří vlastní světový názor. Projevuje vlastní názor na život, smrt, zdraví, nemoc. Uvědomuje si svou hodnotovou hierarchii. Argumentuje v diskusi na všeobecně lidská a zdravotnická témata.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednáška, přednáška s diskusíHodnotící metody a kritéria:
 
Zápočet


Vypracování seminární práce.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky:   13 hodin                 Cvičení: 0


Samostatná příprava: 27 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 4 hodiny                                   Cvičení: 4 hodiny


Samostatná příprava: 37 hodin


Celkem: 45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím