Biochemie a hematologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětBiochemie a hematologie (BH)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantRNDr. Magda Popelová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 3 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Organizace klinické biochemie a hematologie, světové zkratky pro označení odběru, BOZP
 • Chemické reakce, typy chemických vazeb. Roztoky látek, elektrolyty
 • Biologický materiál
 • Sacharidy, lipidy, enzymy a proteiny
 • Barviva, dusíkaté látky
 • Těhotenské anemie, DIC
 • Vnitřní prostředí, hormony, tumormarkery
 • Cvičení:
 • Červené krvinky – FW, krevní obraz, trombocyty
 • Bílá krevní řada, diferenciální krevní obraz, hematokrit
 • Chemické a mikroskopické vyšetření moče
 • Vyšetření krvácivosti a srážlivosti
 • Krevní transfúze, klinické použití krve
 • Klinická biochemie a hematologie novorozence

Doporučená literatura

 • Povinná: ADAM, Z., VORLÍČEK, J. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 314 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 • RACEK, J. et al. Klinická biochemie. 2. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9.
 • VOKURKA, S. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 140 s. ISBN 80-7262-99-4.
 • KOOLMAN, J., RÖHM, K.H. Barevný atlas biochemie. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.
 • Doporučená:
 • PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. et al. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 488 s. ISBN 978-80-247-3459-0.
 • PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. et al. Hematologie a transfuzní lékařství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3460-6.
 • ADAM, Z., KREJČÍ, M., VORLÍČEK, J. et al. Hematologie – Přehled maligních hematologických nemocí. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 388 s. ISBN 978-80-247-2502-4.
 • VOKURKA, S. Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 89 s. SBN 978-80-7262-553-6.
 • STARÝ, J. Dětská hematologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 251 s. ISBN 80-7262-327-3.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti biochemie a klinické hematologie. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii a biochemii. Seznamuje studenty s jednoduchými metodami biochemických a hematologických vyšetření, které se používají v primární péči. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemiZnalosti:


Student zná základní biochemické a hematologické   odběry a vyšetření. Zná základní manipulaci s biologickým materiálem.   Zná zásady odběru biologického materiálu. Zná manipulaci s krevními   deriváty.Dovednosti:


Student dovede poučit pacienty před odběrem   biologického materiálu na vyšetření. Dovede správně zacházet   s biologickým materiálem, zvládá jednotlivé techniky odběru biologického   materiálu na biochemické a hematologické vyšetření. Student zvládne   manipulaci s transfuzními přípravky.Obecné způsobilosti:


Studující   získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti   s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Prezenční forma studia - písemný test s minimální úspěšností 60 %.


Kombinovaná forma studia – písemný test s minimální úspěšností 60 %.


 


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 12 hodin                             Cvičení: 12hodin


Samostatná příprava: 12 hodin


Celkem: 36 hodinKombinované studium:


Přednášky: 4  hodiny                                   Cvičení: 4 hodiny


Samostatná příprava: 37 hodin


Celkem: 45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím