Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 (OPI1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Jaroslav Točík
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Koncepce oboru vnitřního lékařství.
 • Vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství.
 • Všeobecná ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u plánovaně hospitalizovaných nemocných s interní problematikou:
 • Onemocnění dýchacího ústrojí.
 • Onemocnění srdce.
 • Onemocnění cév.
 • Základy imunologie.
 • Onemocnění krve a krvetvorných tkání.
 • Nemoci pohybového ústrojí.
 • Onemocnění trávicího ústrojí.
 • Onemocnění ledvin.
 • Onemocnění z poruch metabolismu.
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u hospitalizovaných nemocných s onemocněním:
 • Dýchacího ústrojí.
 • Srdce.
 • Cév.
 • Imunodeficity.
 • Krve a krvetvorných tkání.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.
 • CHROBÁK, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 200 s. ISBN 80-247-0609-1.
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 9788072627059.
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 284 s. ISBN 80-247-1148-6.
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 216 s. ISBN 978-80-247-1777-7.
 • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1367-5.
 • Doporučená:
 • SVAČINA, Štěpán. Metabolický syndrom: nové postupy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4092-8.
 • SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 1788 s. ISBN 978-80-247-2110-1.
 • VOKURKA, Samuel. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie: učební texty a ošetřovatelské intervence nejen pro sestry z oboru hematologie a onkologie. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-299-4.
 • KARGES, Wolfram J. P. a Sascha al DAHOUK. Vnitřní lékařství: stručné repetitorium. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3108-7.

Anotace


Výsledky učení:


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o chorobách vnitřního lékařství a následně charakteristikou ošetřovatelské péče u vybraných chorob.Znalosti:


Student zná a charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii,   symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového   ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách   metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních   pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách,   infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Dovednosti:


Student umí vytvořit a pojmenovat u příkladu kazuistiky klienta s interním onemocněním –   ošetřovatelské diagnóza a plán ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti charakteristiky choroby, příznaků onemocnění, léčby a komplexního plánu ošetřovatelské péče u vybraných chorob onemocnění krvetvorby, srdce, cév, trávicího traktu, ledvin, dýchacího ústrojí a pohybového ústrojí.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičení, kazuistikyHodnotící metody a kritéria: Zápočet


PPodmínkou udělení zápočtu je splnění docházky na cvičeních na 70 % a absolvování testu s minimální úspěšností 75 % bodů z celkového bodového hodnocení. Student musí splnit obě dvě podmínky. 


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky:  24 hodin                           Cvičení: 12hodin


Samostatná příprava: 24 hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky:  10   hodin                          Cvičení: 10hodin


Samostatná příprava: 70 hodin


Celkem: 90 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím