Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětMikrobiologie, epidemiologie a imunologie (MEI)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Stanislav Wasserbauer
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 3 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod.
 • Materiál k mikrobiologickému vyšetření.
 • Přehled mikrobiologických metod.
 • Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému, virologickému a parazitologickému vyšetření, průvodky.
 • Desinfekce a sterilizace, antimikrobiální látky.
 • Mikrobiologická a parazitologická laboratoř.
 • Etiologie a diagnostika systémových infekcí.
 • Základy klinické mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie.
 • Úvod do epidemiologie, proces šíření nákazy.
 • Přehled infekčních chorob, eradikace.
 • Cvičení:
 • Provozní protiepidemické řády, standardy ošetřovatelské péče.
 • Poradna AIDS.
 • Epidemiologie virových hepatitid.
 • Epidemiologie alimentárních infekcí.
 • Epidemiologie respiračních infekcí.
 • Aktivní imunizace, ambulance pro očkování.
 • Očkovací kalendář.
 • Mikrobiologická a parazitologická laboratoř
 • Nemocniční nákazy, etiologie, přenos. Nemocniční nákazy, přenos

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • SCHINDLER, J. Mikrobiologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 s. ISBN 978-80-247-4771-2.
 • PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 158 s. ISBN 978-80-246-1631-5.
 • VOTAVA, M. et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 2. vyd. Brno: Neptun, 2007. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
 • VOTAVA, M. et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vyd. Brno: Neptun, 2006. 247 s. ISBN 80-86850-00-5.
 • Doporučená:
 • LOBOVSKÁ, A. Infekční nemoci. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 264 s. ISBN 80-246-0116-8.
 • GÖPFERTOVÁ, D., JANOVSKÁ, D., DOHNAL, K. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 148 s. ISBN 80-7254-223-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů. Dále vybavit studenty základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.Znalosti:


Student zná základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie.


Předmět dále poskytne poznatky z epidemiologie infekčních onemocnění podle cesty přenosu a způsobu nákazy.Dovednosti:


Studenti má základní dovednosti z oblasti imunologie, imunitě organismu a očkování.


Student dovede použít zásady bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti.Obecné způsobilosti:


Studenti získají podrobné znalosti o zásadách správného odběru a zasílání infekčního materiálu, seznámí se s nejdůležitějšími laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet pro prezenční formu – aktivní účast na cvičeních, splnění docházky na 70 %.


Zkouška – písemný test s minimální úspěšností 60%.


Zápočet a zkouška kombinovaná forma - písemný test s minimální úspěšností 60%.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) 100% - 94%


B (velmi dobře) 93% - 84%


C (dobře) 83% - 76%


D (uspokojivě)  75% - 68 %


E (dostatečně) 67 % - 60 %


F (nedostatečně) 59 % a méně Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky:  12 hodin                             Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava:  16 hodin


Celkem: 40  hodinKombinované studium:


Přednášky: 6  hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 34 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím