Farmakologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětFarmakologie (FAR-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
 • Klasifikace léčiv.
 • Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv.
 • Preklinické a klinické zkoušení nových léčiv
 • Obecné zásady terapie otrav. Účelná farmakoterapie.
 • Neurotropní léky.
 • Psychofarmaka.
 • Anestetika. Analgetika.
 • Antiemetika.
 • Glukokortikoidy, přehled mechanismu účinku.
 • Farmakoterapie hypertenze, anginy pectoris, hyperlipoproteinémií, srdečního selhání a srdečních arytmií.
 • Imunomodulace, imunosuprese.
 • Antibiotika a chemoterapeutika.
 • Cvičení:
 • Živiny jako léky (vlákniny, aminokyseliny, rybí tuk, mastné kyseliny, tuky)
 • Škodliviny v potravinách (taniny, glutamát, konservační přísady, barviva)
 • Vliv diety na účinnost léků, vliv léků na stav výživy
 • Látky vyvolávající závislost
 • Vliv kouření, terapie a prevence
 • Léčivé rostliny, pěstování. Získávání a zpracování rostlinných drog.
 • Homeopatie.
 • Vitamíny B, C, A, D, E, K. Minerální látky a stopové prvky.
 • Terapie cukrovky. Insuliny. Perorální diabetika.
 • Gynekologica (hormonální preparáty).
 • Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců–antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
 • Povinná:

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • MARTÍNKOVÁ, J. A KOL. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. 2018. 520 ISBN 978-80-247-4157-4.
 • Doporučená:
 • LÜLLMANN, H., MOHR, K., HEIN, L. Barevný atlas farmakologie. 4 vyd., Praha: Grada, 2012. 366 s. ISBN 978-80-247-3908-3.
 • SLÍVA, J., VOTAVA, M. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7387-500-8.
 • URBÁNEK, K., BELEJOVÁ, M. Úvod do praktických cvičení z farmakologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 74 s. ISBN 978-80-244-2521-4.
 • VLČEK, J., a kol. Klinická farmacie. I. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 367 s. ISBN 978-80-247-3169-8.

Anotace


Výsledky učení:


Předmět je koncipován jako teoretický. Skládá se z farmakokinetiky a farmakodynamiky.Cíl:


Seznamuje studenty se skupinami léčivých přípravků, jejich formami a zásadami podávání. Poskytuje informace o interakci léčivých přípravků a lidského organismu.


Seznamuje všeobecnou sestru o úkolech při sledování žádoucích a nežádoucích účinků léků na jedince. Součástí je i zdravotní výchova ve farmakologii.Znalosti:


Student zná a objasní pojmy farmakodynamika a farmakokinetika. Orientuje se v účincích léků probíraných skupin léků. Zná generické názvy léků, hlavních zástupců skupin.Dovednosti:


Student dokáže podat léky s ohledem na respektování rizik a komplikací po pacienta. Rozpozná některé nežádoucí účinky.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti nežádoucích účinků léků a úkolů, které sestra musí znát při podávání léků pacientům.


Výukové metody: přednášky, přednáška s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Zápočet – zápočtový test s úspěšností 60%.


 Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky: 12 hodin                            Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 36  hodin


Celkem: 60  hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 55 hodin


Celkem:60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím