Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v ORL (ORL)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Tomáš Moravec
Jazykčesky
Počet kreditů2
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Semináře
 • 1. Úvod do otorinolaryngologie
 • 2. Vyšetřovací metody v ORL
 • 3. Poranění v ORL
 • 4. Záněty v ORL
 • 5. Poruchy sluchu, audiologie
 • 6. Otoneurologie.
 • 7. Problematika akutních stavů a cizích těles.
 • Cvičení
 • 1. Vyšetřovací metody v ORL
 • 2. Péče o pacienty po operacích mandlí a dětské pacienty.
 • 3. Péče o pacienty po operacích nosu a PND.
 • 4. Péče o pacienty po operacích hrtanu a endoskopiích.
 • 5. Péče o pacienty po operacích ucha.
 • 6. Péče o onkologické pacienty a pacienty po blok. krčních disekcích.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • HAHN, A. a kol.: Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 2. vyd.Praha: Grada, 2006. 392 s. ISBN 978-80-247-0529-3
 • Doporučená:
 • NOVÁKOVÁ, I.: Ošetřovatelství ve vybraných oborech. 1. vyd. Praha: Grada Publishig, 2011, 240 s. ISBN 978-247-3422-4.
 • SLOUKA, D. Otorinolaryngologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2018, 286 s. ISBN 978-80-7492-391-3
 • TŘEŠKA, V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 460 s. ISNB 80-247-0239-8

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je rozšíření medicínských poznatků v oblasti klinického ošetřovatelství.   Důraz je kladen na preventivní péči o sluch a zabránění vzniku vážnějšího sluchového postižení.Znalosti:


Student zná odlišnosti multidisciplinární péče o nemocné s poruchami sluchu a onemocněním sluchových orgánů v rámci lůžkové a následné zdravotní péče.Dovednosti:


Student je obeznámen s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním. Student sestaví plán ošetřovatelské péče u nemocného s laryngitidou.Obecné způsobilosti:


Znalosti v oblasti ošetřovatelské péče o nemocné s poruchou sluchu a možnosti jejich uplatnění i v dalších oborech.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet:


Písemný zápočtový test splněný minimálně na 60 %. 


Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky:  12 hodin                           Cvičení: 0hodin


Samostatná příprava: 28 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky:  5 hodin                           Cvičení: 10hodin


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím